VIII edycja programu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii –trwaprzyjmowanie zgłoszeń

Małe i średnie firmy z sektora zielonych technologii jeszcze przez tydzień mogą zgłaszać się do programu GreenEvo, organizowanego przez Ministerstwo Środowiska (obecnie Ministerstwo Klimatu) i finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tegorocznej edycji wyłonionych zostanie maksymalnie 20 laureatów, którzy otrzymają wsparcie w postaci merytorycznych szkoleń i udziału w zagranicznych misjach handlowych. Wnioski należy przesyłać do 20 listopada 2019 r.

W tym roku mija 10 lat od uruchomienia programu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii, który pomaga w transferze najlepszych technologii środowiskowych na zagraniczne rynki. Przez ten czas dostawcy 74 wyróżnionych rozwiązań skorzystali z profesjonalnych narzędzi wsparcia, które obejmowały rozmaite szkolenia (m.in. z technik prezentacji, marketingu i sprzedaży czy ochrony własności intelektualnej) oraz możliwość zaprezentowania nagrodzonych rozwiązań podczas zagranicznych misji gospodarczych.

W bieżącej edycji do grona laureatów dołączy 20 kolejnych technologii środowiskowych, które reprezentują osiem obszarów:

  • odnawialne źródła energii
  • przyjazne dla środowiska rozwiązania dla przemysłu wydobywczego;
  • rozwiązania wspierające oszczędność energii
  • systemy wspierające monitorowanie i gromadzenie informacji o środowisku naturalnym
  • technologie sprzyjające ochronie klimatu
  • technologie wspierające gospodarkę odpadami
  • technologie wodno-ściekowe
  • technologie niskoemisyjnego transportu, pojazdy elektryczne i magazyny energii

Obszary te są odpowiedzią na najważniejsze wyzwania i najpilniejsze potrzeby w zakresie ochrony środowiska i promowania gospodarki o obiegu zamkniętym. Termin zgłoszeń upływa 20 listopada. Technologie, które zostaną pozytywnie ocenione przez kapitułę konkursową pod względem formalnym i merytorycznym, mogą liczyć na wsparcie organizatorów konkursu w zakresie transferu na rynki zagraniczne.

„Polskie firmy z sektora zielonych technologii prezentują naprawdę wysoki poziom i drzemie w nich wielki potencjał. Wiele z nich z pewnością ma szansę na sukces międzynarodowy. Globalny rynek rozwiązań i technologii proekologicznych rozwija się bardzo dynamiczne, dlatego dążymy do tego, by dzięki GreenEvo w tym segmencie pojawił się również polski akcent” – podsumowuje wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

Skip to content