Laureaci GreenEvo

VIII edycja – Laureaci

VII edycja – Laureaci

VI edycja – Laureaci

V edycja – Laureaci

IV edycja – Laureaci

III edycja – Laureaci

II edycja – Laureaci

I edycja – Laureaci

Konkurs w ramach projektu GreenEvo jest skierowany do polskich przedsiębiorców, oferujących technologie środowiskowe. Zaproponowana formuła realizacji konkursu zapewnia, transparentny wybór beneficjentów, z udziałem zewnętrznych ekspertów. Współpraca z ambasadami oraz Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH), a także zaangażowanie laureatów GreenEvo w międzynarodowe spotkania dwustronne z udziałem kierownictwa resortu, pozwalają na skuteczną promocję polskich zielonych rozwiązań na arenie międzynarodowej.

Etapy konkursu GreenEvo:

  1. Przeprowadzenie naboru beneficjentów programu, ocena merytoryczna wniosków konkursowych i weryfikacja technologii oraz wybór laureatów.
  2. Organizacja szkoleń dla laureatów GreenEvo, przygotowujących ich do ekspansji zagranicznej.
  3. Organizacja misji gospodarczych i umożliwienie laureatom GreenEvo udziału w tych misjach.

Regulamin danej edycji GreenEvo stanowi najważniejszy dokument, w którym uregulowane są kwestie uczestnictwa przedsiębiorców w programie GreenEvo oraz korzystania przez nich ze wsparcia na zasadach pomocy de minimis.

Skip to content