Zielone technologie

lub wybierz z listy:

System Indywidualnej Segregacji Odpadów T-MASTER

System Indywidualnej Segregacji Odpadów T-MASTER to pierwszy system dedykowany wszystkim uczestnikom procesu segregacji. Innowacyjne rozwiązanie pozwala na przypisanie masy i rodzaju generowanych odpadów każdemu gospodarstwu domowemu. Dzięki niej stawka za odbiór odpadów może być ustalana indywidualnie, władze gminy mogą zaplanować koszty gospodarki odpadami, a firmy komunalne zmienić harmonogram odbiorów na dynamiczny, który już na starcie […]

ZEWE® – Zero emisyjna utylizacja odpadów

Opracowana przez WTT technologia przetwarzania surowców odpadowych (organicznych i nieorganicznych) z oczyszczalni ścieków, odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych, wyróżnia się procesem absolutnie bezemisyjnym i bezodpadowym przy bardzo wysokiej efektywności energetycznej. Całość linii składa się z węzłów: suszenia odpadów i toryfikacji,  procesu niskotemperaturowego zgazowania, oczyszczania gazu procesowego do czystości wyższej niż gaz ziemny, węzła oczyszczania wody oraz […]

Technologia wytwarzania masy włóknistej z biomasy ro...

Technologia DefibraTech 1.0 dotyczy sposobu wytwarzania masy włóknistej z włókien lignocelulozowych pochodzących z biomasy roślinnej (słoma zbożowa) oraz wytwarzania płyt kompozytowych o niskiej i średniej gęstości. Wykorzystanie surowca w postaci szybko odnawialnej biomasy roślinnej, pochłaniającej CO2 podczas wzrostu, pozwala ograniczyć ślad węglowy produktu gotowego. Płyty o niskiej gęstości służą jako materiał izolacyjny stosowany w budownictwie […]

KuMin.Sys: system do pomiaru ilości, struktury, wart...

Jesteśmy pierwszą w Polsce profesjonalną grupą, która dokonuje cyfrowej transformacji tradycyjnej branży jaką jest gastronomia (hotele, restauracje, firmy cateringowe, placówki edukacyjne). Skupiamy się na bardziej precyzyjnym planowaniu ilości przygotowywanego jedzenia tak, aby w większym stopniu niż obecnie plan wynikał z zapotrzebowania klientów i gości. Efektem naszych działań jest ograniczenie marnotrawstwa jedzenia i zmniejszenie śladu środowiskowego. […]

Skip to content