ZEWE® – Zero emisyjna utylizacja odpadów

Opracowana przez WTT technologia przetwarzania surowców odpadowych (organicznych i nieorganicznych) z oczyszczalni ścieków, odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych, wyróżnia się procesem absolutnie bezemisyjnym i bezodpadowym przy bardzo wysokiej efektywności energetycznej. Całość linii składa się z węzłów: suszenia odpadów i toryfikacji,  procesu niskotemperaturowego zgazowania, oczyszczania gazu procesowego do czystości wyższej niż gaz ziemny, węzła oczyszczania wody oraz węzła generacji energii elektrycznej i cieplnej w silniku lub ogniwie paliwowym.

Instalacja jest w całości w zabudowie kontenerowej niezwiązanej na stałe z podłożem. Linia technologiczna w pełni rozwiązuje problem odpadów przy zachowaniu wysokiej dyspozycyjności oraz elastyczności pracy, przy jednocześnie niskich kosztach eksploatacji – brak konieczności dostarczania dodatkowego paliwa – pozwala w pełni rozwiązać problem składowania oraz utylizacji odpadów. Dodatkowo ciepło powstające w wyniku termicznej utylizacji odpadów wykorzystywane jest do suszenia i toryfikacji wsadu, wpływając jednocześnie na wzrost wartości opałowej.

Głównymi zaletami linii technologicznej są:

  1. Brak konieczności doprowadzenia ciepła do procesu suszenia i toryfikacji.
  2. Linia technologiczna w 100% jest samo wystarczalna elektrycznie przy określonej kaloryczności wsadu.
  3. Linia technologiczna generuje ciepło i energię elektryczną wykorzystując czysty gaz – w związku z tym nie ma konieczności uzyskania decyzji środowiskowej
  4. Brak odpadów technologicznych oraz emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
  5. Linia technologiczna kompleksowo rozwiązuje problem utylizacji odpadów, jest uniwersalna i przystosowana do różnych rodzajów odpadów.

Linie technologiczne ZEWE projektowane i produkowane przez WTT są każdorazowo technologicznie customizowane do lokalizacji jak i rodzaju utylizowanego odpadu, pod konkretnego klienta, a ich wydajności mieszczą się w zakresie od  0,5 do 20 ton mokrego wsadu na godzinę.

Technologia ZEWE® jest rozwiązaniem dla zakładów, które wytwarzają odpady utrudniające realizację w prosty sposób GOZ (ang. Circular Economy) poprzez zapobieganie, powtórne wykorzystanie, czy recykling tych odpadów. Przyjęty przez Sejm we wrześniu 2019 r. projekt pt. Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym wskazuje kierunki zaostrzenia przepisów w obszarze skuteczności obecnego systemu zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych do 2021 roku.

Dane kontaktowe:

WTT Sp. z o.o.
ul. Oświęcimska 100 E, 45-641 Opole
numer telefonu: 77 402 87 10
adres mailowy: wtt@wttpolska.pl
Skip to content