Laureaci IV edycji (2013 r.)

1Dagas Sp. z. o. o.Dla wszystkich, którzy poszukują ekologicznych rozwiazan do przetwarzania odpadów gumowych, odpadów tworzyw sztucznych, komunalnych oraz biomasy stałej, oferujemy instalacje do pirolizy. W przeciwienstwie do konkurencyjnych rozwiazan, stosowanie technologii Dagas pozwala na uzyskanie mocy cieplnej, która moze byc przetworzona na energie elektryczna lub cieplna.
2Energetyka Solarna ensol Sp. z o.o.Dla wszystkich, którzy chcą znacząco obniżyć rosnące koszty utrzymania swojego domu, hali produkcyjnej lub budynków użyteczności publicznej oferujemy kolektory słoneczne.
3Energo Natura Sp. z o.o.Dla instytucji zarządzających zbiornikami wodnymi oraz zakładów przemysłowych wykorzystujących wody technologiczne, które maja problemy z biologicznymi i chemicznymi (w tym ropopochodnymi)zanieczyszczeniami, oferujemy kompleksowa technologie odczynnikowego oczyszczania wody oraz przeciwdziałania skutkom eutrozacji. W przeciwieństwie do innych, niebezpiecznych metod chemicznych o waskim zakresie działania oraz drogich i skomplikowanych logistycznie metod rzecznych, umożliwiamy bezpieczne, szybkie i proste usuwanie zanieczyszczeń oraz przywracanie równowagi ekologicznej.
4EPS Systems Dla przedsiębiorstw wydobywających lub przetwarzających ropę naftową, które zużywają znaczne ilości energii lub działają w dużej odległości od sieci energetycznych, oferujemy gazowe agregaty prądotwórcze i kogeneracyjne, pozwalające wytwarzać prąd i ciepło technologiczne z gazów odpadowych. W przeciwieństwie do dotychczas dostępnych na rynku pochodni i kotłów gazowych lub napędów pompowych, technologia VAPOR CHP efektywnie i ekonomicznie wykorzystuje gazy odpadowe do równoczesnego rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne przedsiebiorstw lub na sprzedaż.
5Far Data Sp. z o. o. Sp. k.Dla wszystkich, którzy borykają się z problemem hałasu komunikacyjnego, oferujemy automatyczną stacje monitorującą. W przeciwieństwie do innych systemów pomiaru hałasu, dostarczamy rozwiązanie do długookresowego monitoringu o elastycznych możliwościach rozbudowy, gwarantujące oszczędność czasu i zasobów.
6Frapol Sp. z o.o. Dla wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych, apartamentów oraz małych obiektów użyteczności publicznej, pragnących wysokiej jakości parametrów powietrza w pomieszczeniu oraz komfortu w ich sterowaniu i kontroli, oferujemy rekuperator Onyx z wbudowanym systemem sterowania. W przeciwieństwie do klasycznych systemów wentylacyjnych zbudowanych w oparciu o rekuperator, oferujemy kompleksowy system sterowania pozwalający na proste i precyzyjne sterowanie parametrami powietrza w pomieszczeniu oraz kontrole wszystkich urządzeń współpracującymi z systemem obróbki powietrza.
7M3System Sp. z o.o.Dla inwestorów, deweloperów i firm budowlanych poszukujących wysokich zysków oferujemy unikalną, energooszczędną technologie budowlana. W przeciwieństwie do innych dostępnych technologii, nasze rozwiązanie pozwala uzyskać standard budynku pasywnego, zero lub plus-energetycznego
8NIKOL Jan NikołajukDla wszystkich budujących lub remontujących budynki, którzy chcą znacząco obniżyć koszty ogrzewania lub klimatyzacji oraz pozbyć się problemów wynikających z braku lub zle działającej wentylacji, oferujemy centrale wentylacyjna z odzyskiem ciepła NIKOL. W przeciwieństwie do wentylacji
Skip to content