Znamy już Laureatów VI edycji programu GreenEvo!

Z radością informujemy, że w dniu 24 czerwca 2015r. Kapituła Konkursu GreenEvo wybrała dwanaście technologii firm-Laureatów VI edycji programu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. Poniżej prezentujemy pełną listę tegorocznych Laureatów – liderów ryku zielonych technologii w Polsce.

L.p.

Nazwa firmy

Nazwa technologii

1

Aquatech Sp. z o.o

Bezprądowa przydomowa oczyszczalnia ścieków ARGO

2

Biko-Serwis Sp.z o.o.
Sp.k.

Technologia produkcji mieszanek popiołowych i żużlowych FLUMIX

3

Małopolskie Centrum Odnawialnych Źródeł Energii „BioEnergia”

Reaktor do produkcji biopaliw typu Biodiesel FAME

4

CARGAZ BIS Mariola Rewers

SOLARIS DIESEL DUAL FUEL

5

CWD Sp. z o.o.

Automatyczne spalanie biomasy w palniku schodkowym

6

Energy Data Lab

Aktywizująca platforma dla uczestników rynków energii

7

Enerko Energy Sp. z o.o.

Śruba Archimedesa

8

Gajek Engineering Sp. z o.o.

Turbozespół wodny typu STK-PMG

9

Hydroergia Sp. z o.o. Sp. k.

Turbina Francisa

10

Jan Gumkowski „Biuro Techniczno-Inżynierskie”

Palnik na pellet z obrotową komorą spalania

11

PellasX Sp. z o.o. Sp. k.

PellasX REVO

12

SOLCRAFT Sp. z o.o.

H-BLOCK®

Dodatkowo Członkowie Kapituły zadecydowali o przyznaniu jednego wyróżnienia dla firmy Bioelektra Group S.A. za technologię Autoklaw RotoSTERIL BEG 7000, którą wyróżnia znaczy potencjał rozwojowy.
Wszystkim firmom serdecznie gratulujemy!
Tym samym w gronie najlepszych, polskich producentów rozwiązań wspierających ochronę środowiska i klimatu GreenEvo mamy aż 74 technologie! Jesteśmy dumni, że z roku na rok krajowy sektor zielonych technologii rozwija się, a rodzime firmy opracowują autorskie, nowoczesne rozwiązania, które śmiało mogą konkurować na globalnym rynku.
Warto przypomnieć, że program GreenEvo to jeden z kluczowych, polskich instrumentów rządowych, wspierający proces transformacji w kierunku gospodarki zamkniętego obiegu i podnoszenie świadomości na temat prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny. Jest to flagowy przykład udanej współpracy administracji z biznesem.
Program dowodzi, że Polska jest w stanie aktywnie włączać się w międzynarodowe działania na rzecz ochrony klimatu, bez uszczerbku dla rozwoju gospodarczego, a wręcz odwrotnie -wspierając go innowacyjnymi – zielonymi technologiami.
Dodatkowo GreenEvo wzmacnia pozycję zaawansowanych zielonych technologii i bezpośrednio tworzy efekt ekologiczny w procesie budowania zielonej gospodarki.

Skip to content