Współpraca Kanada-UE w obszarze czystych technologii

Delegatura Unii Europejskiej oraz Ministerstwo Środowiska i Zmian Klimatu Kanady zapraszają do udziału w trzydniowych warsztatach online poświęconym możliwościom wynikającym z umowy gospodarczo-handlowej (CETA) zawartej pomiędzy Kanadą a Unią Europejską.

W trakcie trzech dni warsztatów poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • współpraca w zakresie ochrony środowiska i rola czystych technologii w osiąganiu celów środowiskowych,
  • jak umowa CETA może wspomóc osiągnięcie celu zeroemisyjności do 2050 roku,
  • doświadczenia kobiet działających w obszarze zielonych technologii,
  • finansowanie czystych technologii.

Podczas wydarzenia odbędą się warsztaty tematyczne w następujących obszarach:

  • sesja umożliwiająca nawiązanie współpracy dla przedsiębiorców z branży wodorowej, ogniw paliwowych i technologii wychwytywania dwutlenku węgla ze spalin oraz jego późniejszej utylizacji,
  • praktyczne wskazówki, historie sukcesu przedsiębiorców działających w branży czystych technologii,
  • sesja dla przedsiębiorców z obszaru GOZ,
  • doświadczenia firm kanadyjskich w budowaniu partnerstw w Europie oraz doświadczenie firm europejskich ze współpracy z firmami w Kanadzie,
  • kanadyjskie modelowe programy wspierające realizację umowy gospodarczo-handlowej UE-Kanada,
  • europejskie modelowe programy na poziomie UE i państw członkowskich umożliwiające partnerstwa umożliwiające realizację umowy gospodarczo-handlowej UE-Kanada.

Sesje będą umożliwiały nawiązanie bezpośredniego kontaktu z innymi uczestnikami.

W trakcie sesji eksperckiej,  31 marca w godz. 19.30 – 21.00, będziemy promować program GreenEvo i polskie zielone technologie.

Warsztaty odbędą się w dniach 29-30 marca 2021 r. w godzinach 17.00-21.45, tak by umożliwić udział zainteresowanym z Kanady i Unii Europejskiej.

Zapraszamy do rejestracji i aktywnego udziału w wydarzeniu TUTAJ.

Program warsztatów dostępny jest na stronie organizatora TUTAJ.

Skip to content