VIII edycja programu GreenEvo – rozstrzygnięcie już wkrótce

Już za tydzień, 30 kwietnia, zbierze się kapituła konkursu i poznamy laureatów tegorocznego programu GreenEvo.

Od października ubiegłego roku Ministerstwo Klimatu (wcześniej: Ministerstwo Środowiska), prowadziło rekrutację do kolejnej edycji programu GreenEvo. Tym razem poszukiwane były zielone technologie z ośmiu obszarów:

  • odnawialne źródła energii
  • przyjazne dla środowiska rozwiązania dla przemysłu wydobywczego
  • rozwiązania wspierające oszczędność energii
  • systemy wspierające monitorowanie i gromadzenie informacji o środowisku naturalnym
  • technologie sprzyjające ochronie klimatu
  • technologie wspierające gospodarkę odpadami
  • technologie wodno-ściekowe
  • technologie niskoemisyjnego transportu, pojazdy elektryczne i magazyny energii

Teraz kapituła konkursu wybierze maksymalnie 20 nowych laureatów – producentów zielonych technologii z największym potencjałem, którzy będą mieli możliwości wzięcia udziału w cyklu szkoleń i zagranicznych misjach handlowych promujących zwycięskie rozwiązania. O wynikach poinformujemy niezwłocznie, w osobnym wpisie.

Skip to content