VIII edycja programu GreenEvo – nabór zakończony

10 grudnia zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń do VIII edycji programu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. Spośród nadesłanych wniosków kapituła konkursu wyłoni maksymalnie 20 nowych, zielonych technologii, które otrzymają wsparcie w zakresie ich transferu na rynki zagraniczne. Lista laureatów zostanie ogłoszona w I kwartale 2020 r.

Od października br. Ministerstwo Środowiska, a następnie Ministerstwo Klimatu prowadziło rekrutację do kolejnej edycji programu GreenEvo. Tym razem poszukiwane były zielone technologie z ośmiu obszarów:

  • odnawialne źródła energii
  • przyjazne dla środowiska rozwiązania dla przemysłu wydobywczego
  • rozwiązania wspierające oszczędność energii
  • systemy wspierające monitorowanie i gromadzenie informacji o środowisku naturalnym
  • technologie sprzyjające ochronie klimatu
  • technologie wspierające gospodarkę odpadami
  • technologie wodno-ściekowe
  • technologie niskoemisyjnego transportu, pojazdy elektryczne i magazyny energii

Ta ostatnia kategoria – nowość w bieżącej edycji konkursu – cieszyła się dużym zainteresowaniem aplikujących, co pokazało, że elektromobilność jest istotnym i wciąż przybierającym na sile trendem. GreenEvo ma wiele do zaoferowania innowacyjnym firmom z sektora MŚP, zaś one obdarzają go zaufaniem i doceniają jego skuteczność. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że ponad 1/5 tegorocznych zgłoszeń pochodzi od przedsiębiorstw, które były laureatami poprzednich edycji.

Obecnie program GreenEvo znajduje się już na kolejnym etapie – oceny formalnej i merytorycznej kilkudziesięciu wniosków, która potrwa do początku 2020 r. W tym czasie kapituła konkursu wybierze maksymalnie 20 nowych laureatów – zielonych technologii z największym potencjałem, których dostawcy w przyszłym roku wezmą udział w cyklu szkoleń i zagranicznych misjach handlowych.

Skip to content