Unia Europejska dofinansuje podwarszawskie centrum energii odnawialnej

W Jabłonnie pod Warszawą, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, powstanie nowoczesne centrum badawcze energii odnawialnej. Projekt inwestycji przygotowała Polska Akademia Nauk, natomiast samorząd województwa dofinansuje go ze środków unijnych. Kwota, na jaką opiewa inwestycja to około 90 mln zł.
Według Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego, przedstawiony projekt jest bardzo innowacyjny technologicznie oraz w pełni zgodny z wytycznymi Unii Europejskiej w sprawie gospodarowania energią. Centrum Badawcze odegrać ma znaczącą rolę w kwestiach pozyskiwania nowych źródeł energii, a także racjonalnego zarządzania energią.
Zgodnie z założeniami w skład centrum wejdą laboratoria badawcze, niezbędne zaplecze hotelowo-sanitarne i infrastruktura. Najważniejszą jednostką ma być Energooszczędny Hotel Inteligentny (EDI), który wyposażony zostanie w urządzenia zapewniające mu samowystarczalność energetyczną z odnawialnych źródeł. Jednocześnie każde z tych urządzeń stanie się odrębnym stanowiskiem do prac badawczych.

Centrum będzie ściśle współpracowało z Mazowiecką Agencją Energetyczną, co ma się przyczynić do wielu, dobrych praktyk w gospodarowaniu energią na Mazowszu. Celem jego działalności będzie prowadzenie badań nad strategią rozwoju nowych źródeł energii, niekonwencjonalnych oraz odnawialnych, biopaliwami oraz wdrażanie nowych technologii w tych kwestiach. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2013 rok.

Źródło: http://wiadomosci.ekologia.pl/energia/Unia-Europejska-dofinansuje-podwarszawskie-centrum-energii-odnawialnej,12111.html

Skip to content