Technologia suszenia komunalnych osadów ściekowych

Dla oczyszczalni ścieków poszukujących rozwiązania gospodarki odpadami firma Ekotop oferuje ekologiczną technologię suszenia komunalnych osadów ściekowych w suszarniach hybrydowych, wykorzystujących odnawialne źródła energii. Technologia ta bez szkody dla środowiska umożliwia ponad 3-krotną redukcję ilości powstających na oczyszczalniach osadów ściekowych. W przeciwieństwie do suszarni solarnych, suszarnie hybrydowe wykorzystują dodatkowe, alternatywne źródła energii (ciepło odpadowe z chłodzenia kogeneratora, ciepło ścieków oczyszczonych, ciepło ziemi, ciepło ze spalania biogazu), co zwiększa wydajność instalacji i umożliwia suszenie osadów niezależnie od warunków atmosferycznych.

Hybrydowe suszarnie osadów ściekowych to instalacje przypominające wyglądem szklarnie ogrodnicze, o stalowej konstrukcji pokrytej poliwęglanem lub szkłem. Ich funkcjonowanie opiera się na wykorzystaniu efektu cieplarnianego i ogrzewanej podłogi do odparowywania wody z osadów. Wewnątrz hali osady są przerzucane, napowietrzane i granulowane przez mechaniczną przerzucarkę. Odprowadzanie wilgoci z hali zapewnia system automatycznej wentylacji. Proces suszenia powoduje przetwarzanie wilgotnych osadów na granulat, dzięki czemu następuje ponad 3-krotna redukcja ich masy i objętości. Hybrydowe suszenie osadów to jeden z najtańszych sposobów pozbycia się z nich wody, a odparowanie 1 tony H2O wymaga zużycia zaledwie 20-30 kWh energii elektrycznej. Wytworzony granulat w zależności od jakości nadaje się do stosowania w rolnictwie bądź spalania, a jego wartość kaloryczna zbliżona jest do kaloryczności węgla brunatnego (12 MJ/kg).

Zalety rozwiązania:

  • Technologia proekologiczna, pozwalająca uniezależnić się od tradycyjnych paliw kopalnych, nieemitująca zanieczyszczeń do środowiska
  • Suszarnia może stanowić instalację autonomiczną (bez konieczności dostaw energii konwencjonalnej z zewnątrz)
  • Tania i nieskomplikowana eksploatacja suszarni
  • Automatyzacja procesu niewymagająca stałej obsługi
  • Ponad 3-krotna redukcja masy i objętości wysuszonych osadów

Technologia hybrydowego suszenia komunalnych osadów ściekowych z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii znalazła zastosowanie w Centralnej Słonecznej Suszarni Osadów Ściekowych, będącej częścią oczyszczalni ścieków w Kłodzku. Proces suszenia realizowany jest w hali suszarniczej wykorzystującej energię słoneczną i ogrzewaną posadzkę. Ciepło do posadzki dostarczane jest z ciepłowni hybrydowej, która wykorzystuje energię odnawialną, wytwarzaną przez pompy ciepła ze ścieków oczyszczonych, przepływających przez osadnik wtórny. Suszarnia umożliwia całoroczny odbiór 1300 t wilgotnych osadów i ich przetworzenie na granulat o średniej zawartości 80% suchej masy. Hybrydowe suszarnie osadów z powodzeniem funkcjonują również na oczyszczalniach ścieków w Iławie i Łomiankach.

Dane kontaktowe:

EKOTOP dr inż. Roman Sobczyk
ul. Wawelska 25/1, 64-920 Piła
tel.: +48 67 215 36 89, tel. kom.: +48 603 363 469
e-mail: ekotop@ekotop.eu, sobczykr@kki.pl
www.ekotop.eu

Skip to content