System Indywidualnej Segregacji Odpadów T-MASTER

System Indywidualnej Segregacji Odpadów T-MASTER to pierwszy system dedykowany wszystkim uczestnikom procesu segregacji. Innowacyjne rozwiązanie pozwala na przypisanie masy i rodzaju generowanych odpadów każdemu gospodarstwu domowemu. Dzięki niej stawka za odbiór odpadów może być ustalana indywidualnie, władze gminy mogą zaplanować koszty gospodarki odpadami, a firmy komunalne zmienić harmonogram odbiorów na dynamiczny, który już na starcie przynosi 20% oszczędności.

Monitorowanie aktualnego stanu wygenerowanych odpadów oraz kontrola i optymalizacja ich ilości na osiedlach i w domach jednorodzinnych stała się możliwa. System Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO)T-MASTER organizuje zbiórkę selektywną odpadów, rejestruje je, zbiera dane telemetryczne, gromadzi, przetwarza oraz dostarcza gotowe raporty i statystyki. Jak to wygląda w praktyce? Gospodarstwo objęte SISO T-Master otrzymuje komplet kodów QR, dla każdego wymaganego rodzaju odpadu. Kod otwiera inteligentną obudowę na pojemnik. Po wrzuceniu worka odpady są ważone, a dane o  masie wyrzuconej frakcji, przesyłane i zapisywane w systemie centralnym SISO. Gospodarstwo posiada w nim indywidualne konto. Zainstalowane w obudowach T-MASTER czujniki monitorują w czasie rzeczywistym poziom zapełnienia koszy.

ZALETY SISO T-MASTER:

– Rzeczywista informacja o odpadach – jedyne na rynku rozwiązanie umożliwiające precyzyjne monitorowanie ich ilości i rodzaju,
– Potwierdzona skuteczna kontrola i nadzór gospodarki odpadami na terenie gminy.
– Usprawnienie pracy i realne oszczędności dla wszystkich uczestników systemu: miasto rozlicza firmy odbierające odpady na podstawie faktycznych ilości poszczególnych frakcji, firmy planujące odbiór mogą dostosować swoje kursy do stanu zapełnienia pojemników, a mieszkaniec poprzez prawidłową segregację obniżyć wysokość opłat dla swojego gospodarstwa domowego,
– Przyjazna infrastruktura –  estetyczny wygląd nowoczesnych „wiat śmietnikowych” i ich monitoring, zapewniają czystość i zwiększają poczucie bezpieczeństwa na osiedlu.
– Nowa technologia sprzyja kształtowaniu ekologicznej postawy, w myśl idei zero waste.

Co ważne, system T-MASTER jest łatwy do wdrożenia, gdyż działa w oparciu o obecną infrastrukturę. Dostosowany jest do najbardziej popularnych pojemników o pojemności 1100l lub 360l. Oddawane odpady poddawane są dwustopniowej weryfikacji. Pierwszą kontrolą jest sczytanie kodu kreskowego przy wyrzucaniu śmieci. Kolejna to Indywidualna Weryfikacja Odpadów – IWO.

SISO T-MASTER dedykowany jest przede wszystkim władzom gmin, firmom odpadowym, zarządcom i administratorom osiedli mieszkaniowych oraz mieszkańcom. Wśród produktów T-MASTER znajdują się również lokalne samoobsługowe punkty skupów surowców wtórnych (tzw. miniPSZOK) oraz podziemne pojemniki.


DANE KOTAKTOWE:
IPP Sp. z o.o.
al. Stanów Zjednoczonych 32/U15
04-036 Warszawa
tel.: +48 22 597 62 60, tel. kom.: +48 723 733 533
e:mail: biuro@ipp.com.pl, kontakt@t-master.pl
www.t-master.pl
Skip to content