Geotermalne pompy ciepła VATRA

Dla klientów indywidualnych oraz instytucji, które potrzebują oszczędnego, ekologicznego i bezobsługowego systemu do ogrzewania pomieszczeń, przygotowywania ciepłej wody użytkowej i klimatyzowania, WSK Kraków oferuje geotermalną pompę ciepła VATRA. Firma dostarcza wysokosprawne urządzenia o mocy od 6 do 240 kW i więcej, o zerowej bezpośredniej emisji szkodliwych związków do atmosfery, wraz z systemem sterowania, umożliwiającym adaptację pompy do każdego rodzaju instalacji.

Pompa ciepła VATRA jest urządzeniem grzewczo-chłodniczym, które pobiera energię cieplną z ziemi i dokonuje jej transformacji na energię wykorzystywaną do ogrzewania i chłodzenia budynków oraz podgrzewania wody użytkowej. Geotermalne pompy ciepła stosuje się jako urządzenia grzewczo-chłodnicze w gospodarstwach domowych, w zastosowaniach przemysłowych (szklarnie, chłodnie, baseny), do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej. Pompa ciepła VATRA wyróżnia się bardzo dużą sprawnością (współczynnik 4,5), co przekłada się na znaczne obniżenie kosztów ogrzewania/chłodzenia w porównaniu do tradycyjnych metod. Ponadto technologia VATRA nie wytwarza związków szkodliwych dla środowiska naturalnego, charakteryzuje się cichą pracą i dużą trwałością. Pompy ciepła produkcji WSK Kraków pracują w instalacjach jako samodzielne, podstawowe generatory energii oraz w instalacjach skojarzonych, w których pompa ciepła współpracuje z innymi generatorami, np. kogeneratorami GCHP (gas combined heat and power) lub solarami. W wykonanych instalacjach pompy ciepła WSK Kraków wykorzystują jako dolne źródło energii: zasoby gruntowe, ciepło technologiczne-odpadowe, zbiorniki wodne, studnie, a także bypass wykonany na wodociągu. Nowością w rodzinie VATRA jest pompa ciepła Dual Inwerter, która ze względu na dwustopniowość i maksymalną temperaturę zasilania 85°C może funkcjonować zarówno z instalacjami niskotemperaturowymi, szczególnie z ogrzewaniem podłogowym czy ściennym, jak i z instalacjami dostosowanymi do pracy na parametrze 85°C. Pompa ta może pracować na 1. stopniu (60°C) bez konieczności pracy 2. stopnia (85°C). Ten dynamiczny podział temperatur umożliwia stosowanie algorytmów pogodowych niezależnie dla każdego obiegu grzewczego. Pompa ciepła VATRA Dual Inwerter przeznaczona jest do ogrzewania i klimatyzowania obiektów o powierzchni od 500 m2.

Zalety rozwiązania:

  • Wysoka sprawność urządzenia – niskie rachunki za ogrzewanie/klimatyzację/podgrzewanie wody użytkowej
  • Bezobsługowość – brak potrzeby poświęcania czasu na obsługę urządzenia, łatwe i przyjazne sterowanie
  • Cicha praca
  • Zerowa lokalna emisja zanieczyszczeń przez pompy ciepła – korzystny wpływ na środowisko naturalne, czyste otoczenie
  • Brak odpadów powstających podczas pracy urządzenia, instalacja nie wymaga miejsca na składowanie paliwa

Odbiorcami technologii VATRA są zakłady przemysłowe, instytucje publiczne oraz klienci indywidualni. Technologię pomp ciepła WSK Kraków zastosowano m.in. w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie, w Klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych w Łodzi, w Szkole Podstawowej w Mniszowie, w Ośrodku Kultury w Witkowie i wielu innych obiektach użyteczności publicznej oraz w rezydencjach i domach jednorodzinnych klientów indywidualnych.

Dane kontaktowe:

WSK Kraków Sp. z o.o.
Marta Burchat

ul. Nad Wodą 54, 32-080 Zabierzów
tel.: +48 514 275 231
e-mail: m.burchat@wsk.com.pl, sekretariat@wsk.com.pl
www.wsk.com.pl

Skip to content