Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków DAGAS BIO

Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków DAGAS BIO wykorzystuje tzw. „przenośnik biologiczny”, jest oparta na polibiocenonozie i może być zastosowana w zakładach o zróżnicowanym profilu działalności np.: komunalnych, chemicznych, przetwórstwa ropy naftowej, lakierniczych, koksochemicznych, poligraficznych, spożywczym, itp.

Biologiczna Oczyszczalnia DAGAS BST-12 składa się z szeregowo połączonych ze sobą bioreaktorów beztlenowych, tlenowych oraz anoksycznych wyposażonych w odpowiednie włókniste nośniki o dużych powierzchniach rozwiniętych na których osadzone są odpowiednie biocenozy. Każdy bioreaktor tlenowy i anoksyczny dodatkowo wyposażony jest w zawór połączony z dmuchawą dostarczającą powietrze. Na początku oczyszczalni od strony zasilania ściekami znajdują się trzy lub więcej bioreaktory beztlenowe a następnie bioreaktory tlenowe i anoksyczne tworząc pary w ilości co najmniej czterech par.

W bioreaktorach beztlenowych znajdują się osadzone na włóknistych nośnikach bakterie beztlenowe wybrane z grupy obejmującej bakterie fermentujące, hydrolityczne, denitryfikujące, redukujące siarczany, wodorogenów i metanogenów, w bioreaktorach tlenowych organizmy wybrane z grupy obejmującej bakterie tlenowe, pierwotniaki, wrotki, skorupiaki, filtratory, drapieżniki, ryby a w bioreaktorach anoksycznych bakterie wybrane z grupy beztlenowego utleniania amoniaku typu Anammox, mikroorganizmy redukujące jony metali ciężkich żelazo i artrobakterie. Oczyszczanie ścieków w Biologicznej Oczyszczalni Ścieków DAGAS BST-12 prowadzi się w sposób ciągły bez zawracania osadu czynnego. Nie występuje problem recyrkulacji osadu oraz technologia znacznie ogranicza ilość osadu nadmiarowego.

Zalety technologii Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków DAGAS BST-12 w porównaniu z klasyczną obecnie stosowaną technologią osadu czynnego:

– 10 x mniejsza ilość biomasy wytwarzanej w procesie oczyszczania

– 4 x mniejsza pojemność bioreaktorów

– 4 x mniejsza powierzchnia oczyszczalni

– 5 x mniejsze zużycie energii elektrycznej

– ograniczone do minimum koszty logistyki odpadów

– 4 x mniejsze koszty wybudowania oczyszczalni ścieków

– brak recyrkulacji osadu czynnego, proces ciągły jednokierunkowy

– zastosowanie do każdego rodzaju ścieków, w tym przemysłowych, silnie toksycznych wraz z rozpuszczonymi w nich wszystkimi substancjami organicznymi łącznie z ksenobiotykami

Dane kontaktowe:

Dagas Sp. z o.o.
ul. Gośniewska 46
05-660 Warka, Polska
tel: +48 667 500 501
osoba kontaktowa: Leszek Borkowski
email: info@dagas.plleszek.borkowski@dagas.pl
Skip to content