Bezprzewodowy system zasilania Pulstar

Dla zakładów przemysłowych, produkcyjnych, ośrodków ochrony zdrowia, transportu, telekomunikacji, sektora IT, które potrzebują niezawodnego systemu zasilającego wytwarzającego energię elektryczną, APS Energia oferuje bezprzerwowy system zasilania ekologicznym ogniwem paliwowym PULSTAR. W przeciwieństwie do konwencjonalnych rozwiązań opartych na klasycznych bateriach, firma dostarcza gotowe systemy zasilania z ogniwem paliwowym, pracujące na sieć elektryczną oraz na odbiorniki wyspowe z długim czasem podtrzymywania, gwarantujące pewność zasilania w przypadku awarii sieci i niestwarzające problemów eksploatacyjnych.

System zasilania awaryjnego PULSTAR oparty jest na ekologicznym źródle energii – ogniwie paliwowym. Dostarczając wodór oraz powietrze, otrzymuje się energię elektryczną i czystą wodę jako produkt uboczny. Ogniwo pracuje bezgłośnie i ma bardzo małe gabaryty w porównaniu do agregatu. Może być zainstalowane w dowolnym pomieszczeniu. Standardowa duża butla z wodorem zapewnia pracę systemu przy mocy 1 kW przez 8 godzin. Ogniwa paliwowe zamieniają bezpośrednio energię zawartą w związkach chemicznych na energię prądu stałego. Zamiana ta następuje przy wysokiej sprawności energetycznej i bardzo małym negatywnym oddziaływaniu na środowisko.

Zalety rozwiązania:

  • Innowacyjne, ekologiczne źródło zasilania oparte na ogniwie paliwowym typu PEM.
  • Niezawodność systemu dzięki monitorowaniu pracy ogniwa paliwowego, rejestracji stanów pracy zasilacza i alarmowaniu w przypadku wystąpienia awarii przez System Automatycznego Nadzoru (SAN3).
  • Bezpieczeństwo dzięki wykorzystaniu podwójnych zabezpieczeń przeciwwypływowych wodoru oraz zabezpieczeń nadnapięciowych, nadprądowych, przeciwzwarciowych, etc. interfejs RS-232.
  • Budowa modułowa.
  • Wysoka stabilność napięć i prądów wyjściowych oraz niskie pulsacje napięcia wyjściowego.

System zasilania awaryjnego PULSTAR został wdrożony do pracy u czterech klientów: na Politechnice Gdańskiej, Politechnice Łódzkiej, Politechnice Warszawskiej i Politechnice Śląskiej. Dostarczone systemy zasilania składały się z następujących elementów: ogniwa paliwowego o mocy 1,2 kW, przetwornicy DC/DC stabilizującej napięcie z ogniwa, falownika umożliwiającego zasilanie z systemu odbiorników przemiennoprądowych, a także współpracę systemu z siecią rozdzielczą niskiego napięcia. System zasilania, wyposażony w układ nadzoru będący jego integralną częścią, pozwala na zdalne sterowanie oraz odczyt wszystkich parametrów pracy. Systemy PULSTAR oferowane jednostkom naukowo-badawczym są wykorzystywane do prowadzenia badań zarówno nad samymi ogniwami paliwowymi, jak i systemem w całości. Dodatkowo dostarczone technologie wzbogacają program nauczania o najnowsze technologie w dziedzinie wytwarzania energii elektrycznej. Systemy zasilania gwarantowanego PULSTAR zostały wdrożone w całości u klientów. Pierwsze wdrożenie odbyło się już w roku 2003.

Dane kontaktowe:

APS Energia S.A.
Jacek Lechecki

ul. Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy k. Warszawy
tel.: +48 22 762 00 00
e-mail: jacek.lechecki@apsenergia.pl
www.apsenergia.pl

Skip to content