Szkolenia dla VII edycji GreenEvo

W ramach VII edycji GreenEvo, przeprowadzone zostały szkolenia dla wszystkich laureatów tej edycji.
Szkolenia podzielone zostały na trzy zjazdy, które odbyły się w następujących terminach:

  1. 17-18 czerwca 2019 r.
  2. 26-27 czerwca 2019 r.
  3. 2-3 lipca 2019 r.

W trakcie szkoleń przedsiębiorcy mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach i wykładach odnoszących się do praktycznych aspektów ekspansji na zagraniczne rynki. I tak oto w trakcie pierwszego zjazdu uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, które równolegle miały warsztaty z negocjacji w sprzedaży międzynarodowej oraz sztuki prezentacji na forum międzynarodowym (te warsztaty odbywały się w języku angielskim). Drugi zjazd szkoleniowy związany był z m. in. z prawnymi aspektami organizacyjnymi w sprzedaży międzynarodowej. Trzeci natomiast składał się z szeregu prezentacji mających na celu zaznajomienie przedsiębiorców z różnorodnymi instrumentami wsparcia działalności gospodarczej oraz kształtowanie wśród nich postaw prośrodowiskowych. Prezentacje obejmowały:

  1. system zarządzania środowiskowego oparty na Rozporządzeniu EMAS (Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000),
  2. zagadnienia czystszej produkcji w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym (Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji),
  3. różnice kulturowe (Ministerstwo Spraw Zagranicznych),
  4. finansowanie i wsparcie handlu, eksportu i inwestycji zagranicznych (Bank Gospodarstwa Krajowego, Korporacja Ubezpieczeń i Kredytów Eksportowych) oraz innowacyjnych technologii (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Handlu i Inwestycji).

Po szkoleniach, w kolejnym etapie projektu, Laureaci będą mieli okazję uczestniczyć w zagranicznych misjach gospodarczych w różnych częściach świata. Kierunki organizowanych w ramach GreenEvo misji są wypadkową wielu czynników, z których najważniejszy jest potencjał do transferu technologii laureata na dany rynek. Ten potencjał identyfikowany jest zarówno na podstawie informacji zebranych bezpośrednio od Laureatów, jak i z Ambasad RP oraz Zagranicznych Biur Handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Skip to content