Posiedzenie Kapituły Konkursu

Dnia 01.04.2014 Kapituła Konkursu, pod przewodnictwem Sekretarza Stanu Marcina Korolca, podjęła decyzję ws. zakwalifikowania nowych firm do oceny merytorycznej w ramach II etapu konkursu GreenEvo oraz dokonała oceny rocznej Laureatów edycji I-IV. Wśród członków Kapituły, poza reprezentantami Ministerstwa Środowiska, znaleźli się również przedstawiciele innych ministerstw i urzędów centralnych oraz reprezentanci biznesu.

Rekomendacje dla Laureatów edycji I-V
W dniu 25 marca br. zgodnie z § 11 Regulaminu Kapituła Konkursu dokonała oceny rocznej Laureatów pięciu dotychczasowych edycji projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. Na podstawie tejże oceny wymienione niżej firmy otrzymują następujące rekomendacje dotyczące wsparcia w 2015 r.:
1) Zaniechanie wsparcia Laureata GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii i pozbawienie go możliwości dalszego wykorzystywania informacji o statusie laureata Konkursu
1. ATON-HT
2. Chemadex
3. Ecotech Polska S.A.
4. Technologie Ekologiczne – Zbigniew Tokarz
2) Kontynuacja promocji technologii Laureata GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii przez Ministerstwo Środowiska i umożliwienie mu wykorzystywania informacji o statusie Laureata Konkursu oraz zachowanie możliwości korzystania z oferty wsparcia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2 na własny koszt Laureata
1 EDYCJA
1) Energoinstal S.A.
2) Neon Wojciech Norberciak
3) PP-Eko Sp. z o.o.
4) PPHU MARBET-WIL
5) Sunex
6) Watt
2 EDYCJA
7)  CTE Carbotech Engineering S.A.
8)  EKOTOP Roman Sobczyk
9)  Multichem Eko
10)  NMG
11)  POLIMAT EKO
12)  Procom System
13)  PROTE Technologie dla Środowiska
14)  Zespół Innowacyjny PROMIS
3 EDYCJA
15) EKOTECH – Inżynieria Popiołów
16) Hydroergia
17) Jakusz
18) Qenergy
4 EDYCJA
19)  M3System
20)  Mielec-Diesel Gaz
21)  Nikol Jan Nikołajuk
3) Kontynuacja promocji technologii Laureata GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii przez Ministerstwo Środowiska i umożliwienie mu wykorzystywania informacji o statusie Laureata Konkursu, oraz udzielania mu wsparcia, o którym mowa w § 1 ust. 2. pkt. 2, polegającego na finansowaniu przez Organizatora biletów lotniczych oraz organizacji spotkań.
1 EDYCJA
1) Asket Roman Długi
2) Biogradex-Holding S.A.
3) LEDIKO Walendowski i Wilanowski
4) PETROSTER
5) Promar
6) WOFIL Robert Muszański
2 EDYCJA
7)  APANET Green System
8) APS Energia S.A.
9) Dagas
10) Fu-Wi
11) URSUS
12) Redor
13) WSK Kraków
3 EDYCJA
14) eco in (2 technologie)
15) HEWALEX
16) IZODOM 2000 Polska
17) LARS Andrzej Szymański
18) MAKROTERM Agata i Krzysztof Wąchała
4 EDYCJA
19) Dagas
20) Energo Natura
21) Energetyka Solarna Ensol
22) Far Data
23) Frapol
5 EDYCJA
24) PPHU AGATA Jacek Jagiełło
25) Aquatech
26) D.A. Glass
27) EkoWodrol
28) Far Data
29) Instal Warszawa
30) Instytut Nowych Technologii Środowiska
31) INWENT Piotr Żółkowski
32) Metalerg
33) PellasX
34) PP-Eko
35) PROTE Technologie dla Środowiska
36) Seen Technologie
37) Wektor

Skip to content