Materiały z webinarium nt. narzędzi wsparcia eksportu

9 grudnia 2020 r., odbyło się webinarium pn. „GreenEvo – narzędzia wspierania polskiego eksportu w ofercie PAIH, BGK i KUKE”. 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Omówili narzędzia wsparcia polskich przedsiębiorców oferowane przez reprezentowane instytucje. Pokazali wzajemne relacje pomiędzy oferowanymi przez siebie produktami, które zwiększają bezpieczeństwo transakcji z zagranicznymi kontrahentami. Prelegenci mówili także o korzyściach, jakie mogą uzyskać przedsiębiorcy eksportujący swoje towary na rynki zagraniczne w przypadku współpracy z PAIH, BGK i KUKE.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami prelegentów.

Prezentacje

Polska Agencja Inwestycji i Handlu partnerem w procesie ekspansji zagranicznej Twojego biznesu
Pan Łukasz Grabowski, Manager, p.o. Zastępcy Dyrektora Centrum Eksportu, PAIH

Wspieranie handlu zagranicznego przez Bank Gospodarstwa Krajowego
Pan Feliks Kobierski, Ekspert w Zespole Sprzedaży Finansowania Handlu, Bank Gospodarstwa Krajowego

KUKE – instrumenty wsparcia eksportu zielonych technologii
Pan Maciej Kwiatkowski, Ekspert w Departamencie Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

Skip to content