Konsultacje w sprawie współpracy gospodarczej w ramach klastra polsko-kazachskiego

Konsultacje w sprawie współpracy gospodarczej w ramach klastra polsko-kazachskiego.

13 stycznia odbyło się spotkanie firm GreenEvo z delegacją z Kazachstanu, na czele z Panem Erikiem Utembajewem Ambasadorem Kazachstanu w Polsce. Spotkanie dotyczyło możliwości nawiązania współpracy pomiędzy polskimi a kazachskimi przedsiębiorcami w obszarze ochrony środowiska na terenie Kazachstanu. Jak przekonywał Pan Ambasador taka współpraca jest realna w ramach klastra , który zostanie utworzony w procesie działania Izby Euroazjatyckiej KZ-EURO-PL. Klaster, w który mogliby się zaangażować Laureaci GreenEvo będzie dotyczył będzie energii alternatywnej i nowoczesnych technologii. W trakcie spotkania Ambasador Utembajew podkreślał, że Kazachstan czeka na polskich inwestorów. Przedsiębiorcy, którzy zainwestują razem w ramach klastra w Kazachstanie co najmniej 20 mln euro, dostaną pomoc ze strony rządu Kazachskiego w wysokości 30% wartości inwestycji.

Ponadto Ambasador miał możliwość usłyszeć prezentacje technologii 12 firm GreenEvo, które wzięły udział w spotkaniu. W odpowiedzi na potrzeby każdej z nich, Ambasador wyraził chęć pomocy w zorganizowaniu spotkań indywidualnych z partnerami biznesowymi na terenie Kazachstanu.

Warto nadmienić, że pod koniec lutego planowana jest misja gospodarcza do Kazachstanu na czele z Panem Stanisławem Gawłowski Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska. W trakcie misji planowane jest omówienie szczegółów powstania i możliwości współpracy w ramach polsko-kazachskiego klastra technologicznego.

Skip to content