Klauzula informacyjna

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Minister Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, za którego czynności z zakresu upowszechniania informacji na temat programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn. GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii dokonuje Dyrektor Generalny Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Inspektor ochrony danych  

Możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl.

Cel przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu świadczenia usługi newslettera.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe powierzymy (udostępnimy) podmiotom, które w naszym imieniu obsługują informatycznie usługę.

Podstawa przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będziemy mogli przetwarzać wyłącznie na podstawie Twojej zgody.

W dowolnym momencie możesz cofnąć zgodę poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: greenevo@klimat.gov.pl

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres funkcjonowania newslettera lub do momentu wycofania zgody.

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania informacji o aktualnościach dotyczących programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn. GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii.

Prawa osób, których dane dotyczą

Masz prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku gdy uznasz , że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Skip to content