GreenEvo

aztAkcelerator Zielonych Technologii GreenEvo to program Ministerstwa Środowiska mający na celu tworzenie przyjaznych warunków dla upowszechnienia technologii ochrony środowiska w kraju i za granicą oferowanych przez polskich przedsiębiorców. Dzięki tym działaniom realizowany jest cel jakim jest zapewnienie warunków dla zrównoważonego rozwoju zarówno w kraju jak też poza jego granicami. Projekt wdrażany jest w ramach realizacji strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (Kierunek Interwencji 3.4. Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i środowiskowych, działanie 49.2: Międzynarodowy transfer innowacyjnych polskich technologii – wspieranie międzynarodowej aktywności polskich firm dostarczających technologie środowiskowe i energetyczne (organizacyjne, merytoryczne i finansowe).

Podstawowym celem Akceleratora jest tworzenie warunków dla poprawy stanu środowiska poprzez wspieranie aktywności firm-uczestników i upowszechniania technologii środowiskowych oferowanych przez laureatów projektu. Firmy-uczestnicy (laureaci) zostały podzielone na grupy w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i możliwości samodzielnego działania na rynkach zagranicznych. Nie każdą firmę można “rzucić na głęboką wodę” – niektóre z nich mają szanse zostać wytrawnymi pływakami, ale muszą chcieć skorzystać z oferowanej pomocy. Z kolei bardziej samodzielnym przedsiębiorcom, Akcelerator pomoże w identyfikacji kierunków posiadających największe potrzeby i potencjał absorpcji poszczególnych technologii środowiskowych.  Firmy-uczestnicy Akceleratora mogą skorzystać z zagranicznych misji handlowych oraz organizacyjnego wsparcia udziału w targach międzynarodowych. Będą też mogły ubiegać się o dofinansowanie kosztów tych działań w ramach dostępnych instrumentów wspierania eksportu, oferowanych przez Ministerstwo Gospodarki i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wiedza o rynkach
Upowszechnienie technologii na rynku wymaga znajomości specyficznych regulacji prawnych, norm i standardów technicznych, a często również dostosowania do nich oferowanych technologii i przejścia procesów certyfikacji. Wyzwaniem okazuje się znalezienie partnerów i sprawdzenie, czy wybrane firmy zasługują na zaufanie. Nie każda firma potrafi umiejętnie skorzystać z zabezpieczenia transakcji eksportowych. Niektóre projekty wdrożenia polskich technologii mają szanse na dofinansowanie ze środków zagranicznych oraz programów pomocy rozwojowej. Eksperci i partnerzy Akceleratora pomogą firmom zgromadzić niezbędne informacje, dotyczące wybranych rynków zagranicznych i prowadzenia na nich działalności. W wielu sytuacjach niezastąpionym źródłem wiedzy okazują się być Wydziały Ekonomiczne Ambasad Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednie struktury w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Dostępne instrumenty wsparcia
Reprezentant jednej z firm-uczestników pierwszej edycji Akceleratora zasugerował, że przedsiębiorcom potrzebne jest „mało biurokratyczne środowisko wsparcia eksportu”. Mimo bogactwa oferty instrumentów wsparcia, przygotowanej przez polską administrację publiczną, przedsiębiorcy nie wykorzystują wszystkich dostępnych możliwości.
Akcelerator ma ułatwić znalezienie odpowiednich źródeł dofinansowania działań, podejmowanych przez firmy. Dzięki współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwem Gospodarki i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, przedsiębiorcy mogą przedrzeć się przez gąszcz przepisów, zasad i regulacji i skorzystać z dostępnych form wsparcia dla producentów rozwiązań ekologicznych.
Marka GreenEvo  – wiarygodność i zaufanie
Niektóre firmy-uczestnicy Akceleratora zwracały uwagę na to, że wielu zagranicznych nabywców podejrzliwie podchodzi do zaawansowanych technicznie rozwiązań, pochodzących z Polski. Będziemy próbować to zmienić, budując markę GreenEvo jako swoistą gwarancję jakości zielonych technologii “made in Poland”. Konkurs Akceleratora pozwala na stworzenie listy najlepszych zielonych technologii, rozwijanych w Polsce. Laureaci konkursu będą mogli korzystać z marki GreenEvo i związanych z nią wartości, co pozwoli uwiarygodnić ich rozwiązania na rynkach międzynarodowych. Wiodące polskie rozwiązania będą też promowane podczas międzynarodowych spotkań przedstawicieli administracji publicznej. Materiały marketingowe Akceleratora będą formą promocji firm-laureatów. Firmy będą mogły z kolei wykorzystać wizualizację GreenEvo we własnych działaniach promocyjnych.
Polskie rozwiązania pomagają chronić środowisko w bardziej efektywny sposób !
Polskie zielone technologie są często tańsze od zagranicznych odpowiedników, a wiele rozwiązań nie posiada bezpośrednich odpowiedników. Ale co mogą pomyśleć potencjalni klienci, którzy usłyszą, że daną technologię wyróżnia niska cena i unikalność? Czy na pewno rozumieją, co stanowi rzeczywiste korzyści dla środowiska wynikające z oferowanego rozwiązania? Firmy-uczestnicy Akceleratora uzyskają pomoc przy tworzeniu materiałów promocyjnych firm i parametrów oferowanych technologii. Będą mogły wziąć udział w szkoleniach, dotyczących prezentowania konkretnych korzyści dla środowiska, a nie tylko suchych parametrów funkcjonalnych rozwiązań technologicznych. Eksperci pomogą im zidentyfikować wyróżniki technologii oraz zredagować materiały promocyjne dla partnerów  zagranicznych.
Szkolenia specjalistyczne
Firmy uczestniczące w Akceleratorze mogą skorzystać z dostępnych szkoleń, dotyczących m.in.:

  • technik sprzedaży złożonych rozwiązań technologicznych i przechodzenia od konkurencji cenowej do konkurowania wartością,
  • budowy przekazów marketingowych dla klientów i dziennikarzy,
  • przygotowywania biznesplanów nowych przedsięwzięć,
  • zdobywania środków na rozwój i realizację projektów (w tym w ramach Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka),
  • patentowania wynalazków w Polsce i za granicą.

Dalszy rozwój
Jeden z uczestników Akceleratora zauważył już na początku współpracy, że “samo zakwalifikowanie się do GreenEvo przynosi efekty”. Udział skłania kierownictwo firmy do przemyślenia strategii, przypomina o szansach na zagranicznych rynkach i mobilizuje do działania.
Ochrona własności przemysłowej
Sukces polskich technologii będzie krótkotrwały, jeśli nie będzie im towarzyszyła odpowiednia ochrona własności przemysłowej i intelektualnej. Firmy rozwijające unikatowe technologie zapominają czasami, że oferując je na rynkach zagranicznych narażają się na niebezpieczeństwo kradzieży pomysłów i kopiowania rozwiązań, a przed tymi negatywnymi zdarzeniami nie uchroni niestety posiadanie polskich patentów. Międzynarodowa ochrona patentowa pozwala zabezpieczyć prawa własności, bywa jednak kosztowna. Dlatego we współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pomożemy wybrać najbardziej odpowiednią formę ochrony technologii i zidentyfikować potencjalne źródła jej finansowania.

Plik Opis Rozmiar
Pobierz plik (Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska, Pani Beata Jaczewska o GreenEvo.pdf)Minister Maciej Grabowski o GreenEvo PDF 10 MB
Skip to content