GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii a lokalne i globalne wyzwania klimatyczne

COP25 w Madrycie, przyjęcie Zielonego Ładu dla Europy, zła jakość powietrza spowodowana niską emisją – te i wiele innych wydarzeń sprawiają, że w centrum uwagi cyklicznie znajduje się temat zmian klimatycznych i konieczność zapobiegania im. W tym kontekście bardzo cenne i ważne są zielone technologie i wspierające je inicjatywy takie jak program GreenEvo, prowadzony przez Ministerstwo Klimatu.

Zmiany klimatu i powodujący je wzrost emisji gazów cieplarnianych do atmosfery stanowią obecnie jedno z głównych wyzwań dla rządów państw i społeczeństw. Polska również musi stawić im czoła, zachowując równowagę między wypełnianiem zobowiązań środowiskowych w trosce o globalny klimat i los przyszłych pokoleń a bieżącymi priorytetami krajowej gospodarki. Nie jest to zadanie łatwe, ale ma szansę powodzenia, jeśli zostanie zrealizowane kompleksowo.

Działania na rzecz ochrony środowiska – w tym również klimatu – okażą się skuteczne tylko wtedy, gdy wielkim inwestycjom i programom rządowym będą towarzyszyć aktywności na innych płaszczyznach, często w mniejszej skali lub o charakterze indywidualnym. Chodzi m.in. o rozwój sektora polskich zielonych technologii i zapotrzebowania na nie, czyli w praktyce – wsparcie dla firm dostarczających odpowiednie rozwiązania, wypromowanie ich i przekonanie odbiorców końcowych, że opłaca się z nich skorzystać.

Tutaj znaczącą rolę ma do odegrania GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. To nowatorski w  swojej formule projekt Ministerstwa Klimatu, który wyszukuje i upowszechnia najlepsze polskie technologie sprzyjające ochronie środowiska. Od momentu uruchomienia w 2009 r. konkurs udzielił wsparcia w postaci profesjonalnych szkoleń i udziału w misjach handlowych 74 innowacyjnym technologiom „made in Poland”. Są one odpowiedzią na najważniejsze wyzwania i najpilniejsze potrzeby w zakresie ochrony środowiska i gospodarki o obiegu zamkniętym. Wystarczy wspomnieć, że ponad 20 spośród 34 technologii, wyróżnionych w VII edycji GreenEvo, pomaga chronić klimat. To rozwiązania z obszaru oszczędności energii, ochrony powietrza i OZE, które z powodzeniem funkcjonują w Polsce i za granicą. W VIII edycji, do której nabór zakończył się w grudniu 2019 r., po raz pierwszy można było zgłaszać technologie z dziedziny elektromobilności, w ramach obszaru „niskoemisyjny transport, pojazdy elektryczne i magazyny energii”.

Ideą programu jest wspieranie już sprawdzonych, funkcjonujących rozwiązań z „zielonego” sektora – przyśpieszenie ich rozwoju i zaistnienia na zagranicznych rynkach. Dzięki temu laureaci GreenEvo odnoszą sukcesy na całym świecie, a przy tym mają swój wkład w ochronę środowiska – nie tylko lokalnie, ale i globalnie.

Co warto podkreślić, niektóre kraje, regiony czy konkretne podmioty właśnie dzięki laureatom GreenEvo mogą podjąć działania na rzecz ochrony środowiska, w duchu zrównoważonego rozwoju. Polscy przedsiębiorcy oferują bowiem rozwiązania dopasowane do lokalnych uwarunkowań, skuteczne, łatwe we wdrożeniu i eksploatacji, a przy tym konkurencyjne cenowo.

GreenEvo kreuje rzeczywistość, w której wszyscy zyskują. Firmy, bo otwierają się przed nimi kolejne szanse biznesowe. Kontrahenci – ponieważ otrzymują rozwiązania dokładnie odpowiadające ich potrzebom. Polska, której gospodarka rośnie, sektor MŚP rozwija się, a przy okazji umacnia się jej „zielony” wizerunek za granicą. Wreszcie środowisko – z oczywistych przyczyn. Program udowadnia, że nasz kraj ma światu wiele do zaoferowania, i to w dziedzinie, która obecnie domaga się pilnych działań.

Skip to content