Zespół Innowacyjny PROMIS Sp. z o. o.

Zespół Innowacyjny PROMIS został założony w 1988 roku w Warszawie przez grupę współpracujących ze sobą pracowników instytutów naukowych.

Zajmujemy się oczyszczaniem i odsiarczaniem gazów i cieczy według własnych technologii. Projektujemy i wykonujemy kompletne instalacje odsiarczania biogazu i powietrza.
Skip to content