REDOR Sp. z o.o.

Historia Firmy REDOR Sp. z o.o. sięga 1967, kiedy to powołano Bielski Zakład Urządzeń Technicznych. Kolejny etap to Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przekładni, a następnie OBR Motoreduktorów i Reduktorów REDOR w Bielsku-Białej. Do jego zadań podstawowych należało prowadzenie kompleksowych prac nad napędami zębatymi ogólnego stosowania.
Od 1 października 2005 roku ze struktur OBR wyłoniono firmę produkcyjną REDOR Sp. z o.o., która mieści się w zajmowanej dotąd siedzibie w Bielsku-Białej przy ulicy Piekarskiej 80 i jest kontynuatorem realizowanej w minionym 40-leciu produkcji. Atutem naszej firmy funkcjonującej dzisiaj jako spółka z o.o. jest technologia produkcji oparta na długoletnim doświadczeniu.
REDOR sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej pod szyldem Jednostki Badawczo-Rozwojowej przez ponad dwadzieścia lat prowadził prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe związane z urządzeniami do ochrony środowiska naturalnego. Najważniejsze nagrody i wyróżnienia w tym zakresie to:

  • srebrny medal otrzymany w 1994 r. na 43 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków „BRUSSELS-EUREKA ’94” za mieszadło, zwłaszcza do urządzeń wywołujących ruch cieczy;
  • złoty medal otrzymany w 1994 r. na Międzynarodowych Targach Ekologicznych „POLEKO” w Poznaniu za typoszereg mieszadeł zanurzalnych;
  • srebrny medal w 1996 r. na 45 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków „BRUSSELS-EUREKA ’96” za mieszadło głębinowe;
  • w 1999 r. tytuł LIDER POLSKIEJ EKOLOGII 1999 przyznany przez Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za rozwiązanie „Wolnoobrotowe mieszadła dla wydzielonych komór fermentacyjnych do wytwarzania biogazu w oczyszczalniach ścieków”.

Ostatnie lata w pracach REDOR Sp. z o.o. to dynamiczny rozwój produktów znajdujących zastosowanie w ochronie środowiska. Nasze wieloletnie i unikalne doświadczenie w zakresie projektowania i eksploatacji mieszadeł zanurzalnych oraz najnowsze osiągnięcia nauki z dziedziny mechaniki płynów i techniki uszczelnień wykorzystujemy przy produkcji urządzeń dla oczyszczalni ścieków.

Skip to content