PETROSTER Sp.j.

PETROSTER Sp.j.

Petroster jest Spółką Jawną świadczącą usługi produkcyjne, montażowe, pomiarowe i serwisowe dla branży paliwowej. Firma powstała w roku 1983 jako spółka cywilna świadcząca drobne usługi na potrzeby stacji paliw, zwłaszcza dotyczące automatyzacji tankowania.
Jako jedni z pierwszych zajęliśmy się sprawą obsługi nowo powstałego sektora prywatnego, wdrażaliśmy też nowoczesne, nieznane wcześniej w Polsce technologie i rozwiązania techniczne (systemy wahadła gazowego i hermetyzacji nalewu, systemy pomiaru elektronicznego ilości paliwa i detekcji wycieków, systemy bezobsługowej dystrybucji paliw w obiektach zakładowych).
Mamy doświadczenie w budowie kompletnych stacji i instalacji paliwowych dla dużych międzynarodowych koncernów paliwowych i małych stacji o rodzinnym rodowodzie. Jesteśmy producentem osprzętu zabezpieczającego, systemów kontrolno-pomiarowych, instalacji dystrybucji paliw. Jakość naszej produkcji jest nadzorowana przez Jednostkę Certyfikującą GIG.
Certyfikaty:

 1. POWIADOMIENIE O ZAPEWNIENIU JAKOŚCI Nr GIG 09 ATEXQ 049 (urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem) – Główny Instytut Górnictwa, Jednostka Certyfikująca 1453
 2. Certyfikat Zgodności nr 260/CW/001/06 dla zaworów oddechowych ZO 2; ZO 2 ON – Urząd Dozoru Technicznego, Jednostka Certyfikująca Wyroby UDT-CERT
 3. Certyfikat Badania Typu WE KDB nr 04ATEX067 dla zaworów oddechowych ZO 2; ZO 2 ON – Główny Instytut Górnictwa, Jednostka Certyfikująca 1453
 4. Certyfikat Badania Typu WE KDB nr 04ATEX049X dla przerywacza płomienia PPD-01 – Główny Instytut Górnictwa, Jednostka Certyfikująca 1453
 5. Certyfikat Badania Typu WE KDB nr 04ATEX029X dla przerywacza płomienia detonacji stabilnej PPD-02 – Główny Instytut Górnictwa, Jednostka Certyfikująca 1453
 6. Certyfikat Badania Typu WE KDB nr 04ATEX068X dla zaworu przeciwprzepełnieniowego ZPP-1 – Główny Instytut Górnictwa, Jednostka Certyfikująca 1453
 7. Certyfikat Badania Typu WE KDB nr 05ATEX204X/1 dla kontrolera Tank Ranger – Główny Instytut Górnictwa, Jednostka Certyfikująca 1453
 8. Certyfikat Badania Typu WE KDB nr 10ATEX053X dla czujnika optycznego cieczy PCOpt/d – Główny Instytut Górnictwa, Jednostka Certyfikująca 1453


Ostatnie nagrody i wyróżnienia:

 • 2005 XII Międzynarodowe Targi \\\”Stacja Paliw\\\”: tytuł Produkt Roku 2005 oraz Grand Prix Prezesa UDT dla Pakietu „Bezpieczny Zbiornik”
 • 2007 XIV Międzynarodowe Targi \\\”Stacja Paliw\\\”: tytuł Produkt Roku 2007 oraz Grand Prix Prezesa UDT dla systemu „Tank Ranger – strażnik zbiornika”
 • 2009 XVI Międzynarodowe Targi \\\”Stacja Paliw\\\”: tytuł Produkt Roku 2009 oraz Grand Prix Prezesa UDT oraz Dyplom uznania od Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów  dla Kompaktowego Systemu do Oczyszczania i Filtracji biopaliw i paliw
 • 2010 XVII Międzynarodowe Targi \\\”Stacja Paliw\\\”: tytuł Wyróżnienie Komisji Konkursowej dla Uniwersalnej kontenerowej oczyszczalni ścieków z linii produkcji biodiesla

Nasze produkty:
1.    Pakiet „Bezpieczny Zbiornik”
Zawór oddechowy z przerywaczem płomienia typ ZO 2 i ZO2 ON
Przerywacz płomienia typ PPD-01
Bezpiecznik antydetonacyjny typ PPD-02
Zawór antyprzepełnieniowy typ ZPP-1
2.    System kontrolno-pomiarowy „Tank Ranger” (wchodzący w skład pakietu „Bezpieczny Zbiornik”)
Centralka sytemu, model 2, 3, 4, 5
Czujniki oparów (węglowodorowe, amoniaku, siarkowodoru, toluenu, benzenu, alkoholu, tlenku węgla)
Czujniki optyczne cieczy (w tym czujnik PCOpt/d z ATEX do stref zagrożenia wybuchem)
Czujniki fazowe cieczy
3.    Kompaktowy System do Oczyszczania i Filtracji biopaliw i paliw
4.    Uniwersalna kontenerowa oczyszczalnia ścieków z linii produkcji biodiesla
5.    Agregat Dystrybucji Paliw – wysokowydajny odmierzasz dla transportu drogowego, kolejowego, morskiego, lotniczego
6.    Audis – system automatycznej dystrybucji paliw

Skip to content