CHEMADEX S.A.

CHEMADEX S.A.

Działalność firmy obejmuje kompleksowo wszystkie etapy procesu inwestycyjnego:
projektowanie, realizację inwestycji, dostawy maszyn i urządzeń, montaż i nadzory nad montażem, rozruch, uruchomienie oraz serwis pogwarancyjny.
obiektów przemysłu spożywczego, w szczególności:

 • kompletnych instalacji lub stacji, linii technologicznych i instalacji związanych z produkcją cukru
 • obiektów ochrony środowiska, w tym:
  • oczyszczalni ścieków przemysłowych i komunalnych,
  • stacji uzdatniania wody,
  • wytwórni biopaliwa.
 • obiektów budownictwa przemysłowego i ogólnego, w tym:
  • dużych silosów żelbetowych do magazynowania cukru,
   nasion, lub innych towarów sypkich, o pojemnościach
   od 5.000 do 125.000 ton,
  • zbiorników stalowych o pojemnościach 50.000 ton i większych,
  • różnego typu przemysłowych konstrukcji stalowych,
  • budynków przemysłowych i biurowych.
Kadra Chemadexu to wysokiej klasy specjaliści, reprezentujący wszystkie branże:
 1. budownictwo i architektura,
 2. technologia,
 3. elektryka,
 4. energetyka,
 5. pomiary i automatyka,
 6. gospodarka wodna.

 
Pozwala to na przyjmowanie do realizacji zamówień: budowy lub modernizacji obiektów inwestycyjnych „pod klucz”, poprzez pełnienie roli generalnego wykonawcy dającego pełną gwarancję na całość robót, do wykonywania oddzielnych zadań, takich jak: projektowanie we wszystkich branżach, dostawy maszyn, urządzeń i wyposażenia lub kompletnych instalacji technologicznych, prowadzenie budów, uruchamianie wybudowanych obiektów, szkolenie personelu oraz serwis.

Nagrody, wyróżnienia
 • Nagroda I Stopnia w Konkursie PZTiB „Budowa Roku 2005” za realziację Silosu 65.000 ton w Cukrowni Środa Pfeifer & Langen Polska S.A.
 • Nagroda II stopnia PZIiTB „Budowa Roku 2002” za realizację silosu 50.000 ton w Cukrowni Kluczewo S.A.
 • Mistrz Techniki 2002 i nagroda NOT I stopnia za realizację silosu na cukier 30 000 ton w Cukrowni Glinojeck S.A.
 • Wyróżnienie Izby Projektowania Budowlanego 2002 za projekt silosu na cukier 30 000 ton
 • Nagroda w Wielkim Konkursie Wynalazczym oraz Dyplom Uznania za agrorafinerię (1997)
 • Nagroda Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za projekt i realizację reaktora beztlenowego (1995).
 • Nagroda na Targach INTERECO`95 za biologiczną oczyszczalnię ścieków

 

Skip to content