System utylizacji amunicji PLANETARIUM

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla rządów krajów, borykających się z problemem zalegających i zbędnych środków bojowych, oferujemy kompleksowy system demilitaryzacji PLANETARIUM. Nasze rozwiązania dostępne są w wersji mobilnej, co znacząco obniża koszty i ryzyko związane z transportem materiałów do miejsca ich neutralizacji.

Opracowana przez firmę JAKUSZ technologia PLANETARIUM oferuje innowacyjne i kompleksowe podejście do utylizacji środków bojowych – zaczynając od oceny stanu technicznego amunicji poprzez jej demontaż, a kończąc na produkcji cywilnych materiałów wybuchowych, na bazie odzyskanych komponentów amunicji. PLANETARIUM pozwala na utylizację ponad 170 różnych kalibrów amunicji, pocisków rakietowych, min oraz środków zawierających biały fosfor. Niebezpieczne procesy sterowane są zdalnie w opancerzonych kontenerach, w celu ochrony personelu oraz otoczenia. Dodatkowo instalacje, gdzie dochodzi do detonacji materiałów wybuchowych, wyposażone są w systemy oczyszczania gazów powybuchowych, co utrzymuje
zawartość szkodliwych substancji poniżej dopuszczalnych limitów. Pozyskane w procesie dekompletacji materiały wybuchowe, podlegają recyklingowi z przeznaczeniem do cywilnego wykorzystania w przemyśle wydobywczym oraz górnictwie skalnym.

Do przykładów wdrożeń należy projekt zrealizowany w Azerbejdżanie, gdzie PLANETARIUM pomaga niwelować konsekwencje decyzji militarnych sprzed lat.

Korzyści z zastosowania technologii:

 • Bezpieczeństwo – wszystkie niebezpieczne operacje prowadzone są zdalnie
  we wzmocnionych kontenerach.
 • Wszechstronność i elastyczność – modułowość, wymagająca minimalnych
  przygotowań infrastruktury. Utylizacja różnych środków bojowych w szerokim
  zakresie kalibrów.
 • Ochrona środowiska – odzysk, recykling i ponowne użycie surowców
  wtórnych. Oczyszczanie gazów pochodzących z procesów utylizacji
  z metali ciężkich oraz neutralizacja białego fosforu .
 • Wydajność – krótki czas rozpoczęcia utylizacji w porównaniu z instalacjami
  stacjonarnymi.