BIOGRADEX ® - technologia oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego

Blog page

Charakterystyka technologii:

Zastosowanie technologii BIOGRADEX® pozwala na bardziej efektywne oczyszczanie ścieków. To innowacyjne rozwiązanie, które kilkakrotnie intensyfikuje proces oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego.

Technologia próżniowa BIOGRADEX® to nowy, wyższy, światowy poziom oczyszczania ścieków i czysta korzyść dla środowiska naturalnego.

BIOGRADEX® to wyjątkowa technologia oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego. Pozwala na skuteczną ochronę wód przed zanieczyszczeniem. Unikatowość technologii BIOGRADEX® polega na zastosowaniu dodatkowego zabiegu fizycznego w procesie oczyszczania ścieków – wykorzystuje ona instalację próżniową w celu odgazowania mieszaniny osadu czynnego przed wprowadzeniem jej do osadnika wtórnego. Zabieg ten powoduje usunięcie z kłaczków osadu oraz cieczy wszelkich pęcherzyków gazu, co zwiększa ilość osadu w procesie do MLSS = 7000-9000 mg/l oraz pozwala na skuteczną sedymentację w osadniku wtórnym. Po tym zabiegu osad czynny nie flotuje i nie „ucieka” z osadnika wtórnego mimo zwiększonej koncentracji.

Technologia BIOGRADEX® z powodzeniem działa w oczyszczalni ścieków w Pekinie od 2004 roku. Została tam zaprojektowana i zainstalowana we współpracy z partnerem chińskim. W ostatnim roku Biogradex – Holding nawiązał współpracę ze szwedzką firma konsultingową SWECO i podpisał umowę na wykonanie koncepcji zastosowania technologii BIOGRADEX® na jednej z największych oczyszczalni ścieków dla miasta Sztokholm.

Zastosowanie technologii pozwoliłoby na zwiększenie przepustowości obiektu z 550000 RLM do 700000 RLM bez potrzeby rozbudowy. Została również złożona oferta zastosowania technologii dla oczyszczalni w Grecji. Partner grecki zaakceptował zarówno techniczną, jak i finansową część oferty.

Po zastosowaniu technologii BIOGRADEX® obiekt zwiększy swoją przepustowość o ok. 25% bez potrzeby rozbudowy do wielkości Q=52000 m3/d. Obecnie klient oczekuje na decyzję o finansowaniu. W Polsce natomiast uruchomiono instalację BIOGRADEX® na oczyszczalni w Częstochowie, co znacznie podniosło jej przepustowość, jak i jakość oczyszczonych ścieków.

Korzyści z zastosowania technologii:

 • Firma jest dysponentem patentu opisywanej technologii. Posiada nie tylko
  patent polski, lecz także europejski, amerykański, kanadyjski, australijski,
  brazylijski, rosyjski oraz japoński. BIOGRADEX® to rozwiązanie nowatorskie,
  wyznaczające nowe standardy oczyszczania ścieków.
 • W porównaniu do innych technologii, BIOGRADEX® zwiększa ilość osadu
  czynnego w komorach o 80-100%, dzięki czemu efektywność procesu
  oczyszczania zostaje znacznie poprawiona.
 • Przy zwiększonej ilości osadu czynnego proces oczyszczania jest bardzo
  skuteczny, utrzymując jednocześnie niskie zużycie energii.
 • Technologia jest tańsza od rozwiązań powszechnie stosowanych na świecie,
  ponieważ umożliwia zmniejszenie kubatury budowanych obiektów.
  W przypadku modernizacji istniejących obiektów, BIOGRADEX® pozwala na
  podniesienie wydajności i sprawności takich oczyszczalni.