Technologia wytwarzania masy włóknistej z biomasy roślinnej do produkcji płyt kompozytowych

Technologia DefibraTech 1.0 dotyczy sposobu wytwarzania masy włóknistej z włókien lignocelulozowych pochodzących z biomasy roślinnej (słoma zbożowa) oraz wytwarzania płyt kompozytowych o niskiej i średniej gęstości. Wykorzystanie surowca w postaci szybko odnawialnej biomasy roślinnej, pochłaniającej CO2 podczas wzrostu, pozwala ograniczyć ślad węglowy produktu gotowego.

Płyty o niskiej gęstości służą jako materiał izolacyjny stosowany w budownictwie energooszczędnym i proekologicznym. Wysoka pojemność cieplna oraz niski współczynnik przenikania ciepła materiału zapewniają ochronę budynków przed nadmiernym przegrzewaniem latem oraz wychłodzeniem zimą. Ponadto, materiał cechuje wysoka zdolność tłumienia dźwięków powietrznych i uderzeniowych, dzięki czemu wykorzystywany jest także jako izolacja akustyczna. Płyty o średniej gęstości wytworzone z masy włóknistej znajdują zastosowanie w przemyśle meblarskim oraz opakowaniowym.  

Istotą wynalazku jest sposób wytwarzania masy włóknistej do produkcji płyt. Słomę zbożową rozdrabnia się do postaci źdźbeł o długości od 10 do 50 mm, następnie źdźbła poddaje się obróbce hydrotermicznej w temperaturze poniżej 50º C. Za pomocą urządzenia podającego wtłacza się nawodnioną masę pomiędzy tarcze mielące jednostki rozwłókniającej, do uzyskania pojedynczych włókien, następnie wyciska się masę za pomocą prasy ślimakowej. Uzyskana masa jest spulchniana, do uzyskania masy włóknistej i suszona.

Dzięki innowacyjnej technologii zmniejszona zostaje energochłonność procesu produkcyjnego (w porównaniu do produkcji masy włóknistej z drewna), wprost poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną niezbędną do podgrzania wody technologicznej, a także poprzez zmniejszenie ilości energii elektrycznej niezbędnej do prowadzenia procesu rozwłókniania. Wykorzystanie surowców szybko odnawialnych o charakterze odpadowym, przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia syntetycznych dodatków sprawia, że wytworzona płyta kompozytowa jest produktem w pełni nadającym się do ponownego przetworzenia. Możliwe jest kompostowanie i biodegradacja materiału po zakończeniu fazy użytkowania.

ZALETY ROZWIĄZANIA:

  • Wykorzystanie do produkcji surowca w postaci szybko odnawialnej biomasy roślinnej, pochłaniającej CO2 podczas wzrostu, pozwala ograniczyć ślad węglowy produktu gotowego
  • Wysoka pojemność cieplna i dobre właściwości izolacyjne produktu predysponują go do wykorzystania w budownictwie energooszczędnym i proekologicznym
  • Biodegradowalność, łatwość przetworzenia po zakończeniu cyklu życia produktu
  • Technologia produkcji chroniona patentem europejskim walidowanym w Polsce, Niemczech i we Francji
  • zakończony proces certyfikacji produktu gotowego potwierdzony nadaniem znaku CE oraz certyfikatu DIN CERTCO Biobased
Dane kontaktowe:

VestaEco COMPOSITES Sp. z o.o.
Robert Kocewicz
ul. Domaniewska 37 lok. 2.43,
02-672 Warszawa
tel.: +48 23 697 50 84
e-mail: info@vestaeco.pl
www.vestaeco.pl
Skip to content