Technologia rekultywacji jezior PROTE-FOS

Kompleksowa usługa rekultywacji jezior PROTE-fos przeznaczona jest dla firm prywatnych i instytucji publicznych, które posiadają lub zarządzają zbiornikami wodnymi o wysokiej trofii, zmagającymi się z problemem postępującej eutrofizacji. Jej końcowym efektem jest osiągnięcie w jeziorze stanu „czystowodnego” poprzez zahamowanie zakwitu organizmów fitoplanktonowych, w tym sinic, oraz uzyskanie poprawy przeźroczystości wody. Usługa PROTE-fos polega na blokowaniu fosforu bezpośrednio w osadach dennych, w trakcie ich kontrolowanej resuspensji, a następnie poprzez ich trwałą konsolidację. Tylko zablokowanie wydzielania się fosforu z osadów wyklucza powtarzanie się zakwitów w wodzie po jej oczyszczeniu.

Technologia PROTE-fos to głównie metoda chemicznego blokowania bezpośrednio w osadach dennych fosforu, czyli pierwiastka odpowiedzialnego za generowanie zakwitów glonów w jeziorach. W celu osiągnięcia jeszcze lepszych rezultatów wspierana jest metodami opartymi na rozwiązaniach biologicznych oraz mechanicznych. Innowacyjność PROTE-fos polega na aplikacji środków chemicznych w sposób kontrolowany bezpośrednio do osadów dennych, przy pomocy opatentowanej, dwumodułowej jednostki pływającej PROTEUS. Dzięki tak kompleksowemu i indywidualnemu podejściu do danego jeziora metoda PROTE-fos skutecznie przyspiesza zachodzące w nim naturalne procesy samooczyszczania.

Zalety rozwiązania:

  • Innowacyjność – metoda jest unikatowa i mniej radykalna od dotychczas stosowanych (np. bagrowania osadów dennych, przepompowywania/filtrowania wody)
  • Kompleksowość – technologia przyczynia się do przywrócenia równowagi w całym zbiorniku wodnym, nie polega tylko na chemicznym zablokowaniu fosforu
  • Potwierdzona skuteczność – metoda zostałaz sukcesem wdrożona na kilku jeziorach w Polsce oraz na obszarach morskich (Zatoka Pucka)
  • Efektywność metody udowodniona naukowo – technologia wykorzystuje najnowszą wiedzę na temat ekosystemów wodnych i ich funkcjonowania
  • Gwarancja efektu ekologicznego – możliwość przeprowadzenia projektu w oparciu o umowę efektu

Technologia PROTE-fos może się poszczycić wieloma nagrodami (m.in. Godło Promocyjne Teraz Polska, Złoty Medal MTP POLEKO) oraz pozytywnymi referencjami. Kompleksowa rekultywacja dwóch jezior gnieźnieńskich (Jelonek oraz Winiary) została wyróżniona przez Komisję Europejską jako jeden z pięciu najlepszych projektów finansowanych ze środków Life+, spośród wszystkich realizowanych zadań w ramach tego programu. Wszystko za sprawą uzyskania pozytywnego efektu ekologicznego, na który składała się trwała poprawa przeźroczystości wody, wzrost bioróżnorodności oraz ograniczenie zakwitów fitoplanktonu.

Dane kontaktowe:

PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.
Łukasz Bryl
ul. Franciszka Firlika 26, 60-692 Poznań
tel.: +48 61 654 55 70, tel. kom.: +48 606 145 325
e-mail: l.bryl@prote.pl
www.prote.pl

Skip to content