Śruba Archimedesa

Dla właścicieli małych elektrowni wodnych (MEW) oraz pozostałych inwestorów planujących budowę lub modernizację MEW firma Enerko Energy oferuje indywidualnie projektowaną śrubę Archimedesa wraz z aktywną przepławką dla ryb. Wyjątkowość przyjętego rozwiązania polega na wykorzystaniu układu dwóch śrub Archimedesa, w którym jedna (tor zstępujący) produkuje energię elektryczną, a druga (tor wstępujący) transportuje ichtiofaunę w górę biegu rzeki. Tor zstępujący produkuje kilkakrotnie więcej energii, niż potrzebuje do działania tor wstępujący. Dzięki temu układ jest dodatni energetycznie, a nadwyżka zielonej energii może być sprzedawana i stanowić źródło przychodów.

Śruba Archimedesa Enerko Energy wraz z przepławką aktywną jest przeznaczona dla mikro- i małych elektrowni wodnych. Może być stosowana przy bardzo niskich spadach wody. Takie cechy jak: otwarta konstrukcja, duże przestrzenie robocze wypełnione wodą, otwarty układ bezciśnieniowy, niski poziom turbulencji czy wolna prędkość obrotowa sprawiają, że technologia ta jest cicha i przyjazna dla środowiska. Tym samym może być stosowana w miejscach ochrony przyrody, ponieważ spełnia rygorystyczne kryteria środowiskowe. Konstrukcja śruby pozwala na ograniczenie kosztów związanych z przygotowaniem posadowienia dla hydrozespołu podczas robót montażowych, jak i późniejszą eksploatacją. Ponadto taki rodzaj przepławki znwww.enerko.placznie zmniejsza zajmowany przez nią obszar oraz materiałochłonność przedsięwzięcia.

Zalety rozwiązania:

  • Indywidualne rozwiązanie dla rzek o zmiennych przepływach i niskich spadach
  • Zastosowanie na terenach objętych ochroną przyrody, w tym rzekach zamieszkałych przez chronione gatunki ryb
  • Łatwa obsługa, niskie koszty eksploatacji
  • Wysoka efektywność energetyczna wykorzystania cieku wodnego

Śruba Archimedesa z przepławką aktywną została wdrożona w Polsce w Starogardzie Gdańskim. Inwestycja zlokalizowana została w centrum miasta, przez co obszar do wykorzystania był ściśle ograniczony. Dzięki zastosowaniu przepławki aktywnej zmniejszono zajętość terenu do minimum. Całe urządzenie generuje rocznie ok. 780 MWh czystej, zielonej energii, zapewniając równocześnie pełną, dwukierunkową drożność dla ryb na tym odcinku rzeki.

Dane kontaktowe:

Enerko Energy Sp. z o.o.
Łukasz Kalina

ul. Skrajna 41, 25-650 Kielce
tel.: +48 41 301 00 27, tel. kom.: +48 512 008 805
e-mail: lukasz.kalina@ioze.pl
www.enerko.pl

Skip to content