System Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV)

Jest nowym narzędziem wspierającym wdrażanie innowacyjnych technologii środowiskowych do praktyki rynkowej. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, w której z jednej strony dzięki pracom badawczo-rozwojowym oferowany jest szereg nowatorskich rozwiązań sprzyjających poprawie stanu środowiska, korzystnych dla zdrowia ludzkiego a także opłacalnych pod względem ekonomicznym . Z drugiej strony jednak zainteresowanie firm wdrażaniem tych rozwiązań jest słabe z prostego powodu – są to technologie nowe i nie sprawdzone, a co z tym idzie obarczone pewnym ryzykiem.
System ETV pozwala w sposób niezależny i bezstronny sprawdzić, czy parametry sprawności deklarowane przez dostawcę nowatorskiej technologii środowiskowej są zgodne z prawdą i poparte rzetelnymi danymi z badań. Weryfikacji dokonują wyspecjalizowane, niezależne Jednostki Weryfikujące. W rezultacie weryfikacji dostawca technologii uzyskuje Świadectwo Weryfikacji jako potwierdzenie, że parametry sprawności deklarowane dla danej technologii są wiarygodne i oparte na solidnych podstawach naukowych.
Obecnie europejski system ETV wdrażany jest jako program pilotażowy z udziałem kilku państw UE, w tym Polski.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę: http://ec.europa.eu/environment/etv/index.htm oraz na http://www.mos.gov.pl/kategoria/4675_etv/

Skip to content