Ministerstwo Klimatu

Greenevo – Akcelerator Zielonych Technologii to projekt przygotowany i prowadzony przez Ministerstwo Klimatu (wcześniej: ministerstwa środowiska).
Ministerstwo Klimatu prowadząc projekt w praktyczny sposób realizuje założenia najważniejszego strategicznego dokumentu środowiskowego, Polityki Ekologicznej Państwa, dotyczące transferu technologii oraz prowadzenia działań proekologicznych.
Rozpoczęcie projektu miało miejsce podczas największych środowiskowych Targów POL-EKO w Poznaniu w listopadzie 2009 r., gdzie do udziału w konkursie przedsiębiorców zaprosił minister Maciej Nowicki.
Projekt został opracowany w ramach obsługi polskiej Prezydencji COP 14, czyli Konferencji Klimatycznej ONZ, która odbyła się w Polsce w grudniu 2008 r.
Ówczesne Ministerstwo Środowiska było głównym organizatorem Konferencji Klimatycznej – COP 14, najważniejszego forum globalnych negocjacji politycznych na temat zmian klimatu. Minister Środowiska, prof. Maciej Nowicki, do kolejnej konferencji w Kopenhadze w grudniu 2009 r., pozostawał Prezydentem tego procesu.
Greenevo – Akcelerator Zielonych Technologii jest zbieżny z ideą Poznańskiej Strategii Transferu Technologii, której przyjęcie było jednym z osiągnięć poznańskiej konferencji. Zakłada ona zwiększanie efektywności transferu technologii przez dobre rozpoznanie potrzeb krajów rozwijających się w tym zakresie.

Skip to content