Misja gospodarcza GreenEvo do Chin

W dniach 19-25 września 2019 r. odbyła się druga misja gospodarcza Laureatów VII edycji programu  GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii do Chin, na Międzynarodowe Targi China ASEAN 2019, gdzie Polska uczestniczyła z tytułem „specjalnego partnera”, z racji uczczenia 70. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Chińską Republiką Ludową. Uczestnicy misji prezentowali swoje technologie w Pawilonie Narodowym, zorganizowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie obecny był wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa.

Znaczącym wydarzeniem była zorganizowana Konferencja Okrągłego Stołu Przedsiębiorców Chińskich i Polskich, która stwarzała dodatkową możliwość do wymiany poglądów, nawiązania partnerstwa biznesowego nakreśliła możliwości eksportu polskich technologii oraz uświadomiła uczestnikom potencjał gospodarczo-kulturowy.

Laureaci programu GreenEvo, którzy wzięli udział w wydarzeniu:

  • Ekotop
  • WOFIL
  • APS Energia
  • ASKET
Skip to content