Laureaci II edycji (2011 r.)

1APANET S.C. Andrzej Lis Piotr LeszczyńskiSterownik zdalnej kontroli urządzeń elektrycznych, to znakomite rozwiązanie dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, instytucji zarządzających drogami i ulicami, gmin i samorządów. Technologia umożliwia kontrolę i rozliczanie systemów oświetlania ulic. W przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań, system APANET pozwala kontrolować przez Internet pojedynczy odbiornik (źródło światła) lub całe grupy urządzeń. Technologia rozlicza użytkowników z faktycznego zużycia energii dzięki wbudowanemu w sterownik licznikowi energii elektrycznej, a ponadto umożliwia detekcję awarii odbiornika oświetlenia ulicznego. System wykorzystuje technologię PLC – kanałem komunikacyjnym do transmisji danych są linie niskiego napięcia.
2APS Energia S.A.Przemysł, małe i średnie firmy, to odbiorcy potrzebujący niezawodnego systemu wytwarzającego energię elektryczną. APS Energia S.A. oferuje bezprzewodowy system zasilania ekologicznym ogniwem paliwowym. W przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań służących do zarządzania energią, technologia umożliwia wykorzystanie systemów wyspowych z długim czasem podtrzymywania.
3ATON-HT S.A.Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, to problem wielu zakładów przemysłowych, szpitali oraz przedsiębiorstw z branży wodno-ściekowej. Firma ATON-HT S.A. proponuje technologię wykorzystującą metodę mikrofalową MTT (Microwave Thermal Treatment), która eliminuje wszelkie negatywne efekty zachodzące przy ścianach reaktora (powstawanie żużli, spieków i korozji ścianek) oraz charakteryzuje się szerokim zakresem zastosowania.
4Chemadex S.A.Zakłady przemysłu rolno-spożywczego, farmaceutycznego, papierniczego i produkcji biopaliw potrzebują skutecznego sposobu na oczyszczanie ścieków wysokoobciążonych. Rozwiązaniem jest technologia oparta na procesach fermentacji metanowej CHEMADEX. W przeciwieństwie do konkurencji, metoda nie wymaga wprowadzania separacji zawiesin i tłuszczy w ściekach. Co więcej, umożliwia powstanie w procesie biogazu, który może być wykorzystany do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej.
5CTE Carbotech Engineering Sp. z o.o.Biologiczno-mechaniczna przepływowa oczyszczalnia ścieków typu kontenerowego, to propozycja dla gmin i związków międzygminnych potrzebujących skutecznego sposobu oczyszczania ścieków komunalnych. Firma CTE Carbotech Engineering Sp. z o.o. proponuje dostarczenie opatentowanego, energooszczędnego i wysokosprawnego rozwiązania technicznego, które może być wybudowane zarówno całkowicie po ziemią, jak i na nasypie.
6Dagas Sp. z o.o.Przedsiębiorstwo Dagas Sp. z o.o. znalazło rozwiązanie dla elektrowni, elektrociepłowni, dostawców wszelkich cieplnych instalacji przemysłowych, a także dla branży transportowej (transport morski, samochodowy). Katalizator REDUXCO pozwala na zwiększenie efektywności procesu spalania wszelkiego rodzaju paliw. Stosowanie tej technologii zapewni ponadto stabilizację pracy kotła i utrzymanie jego wewnętrznych powierzchni grzewczych w dobrym stanie technicznym.
7EKOTOP Roman SobczykEKOTOP Roman Sobczyk jest firmą zajmującą się doradztwem, projektowaniem oraz wykonawstwem w dziedzinie szeroko pojętej ochrony środowiska. Aktualnie zajmujemy się tworzeniem słonecznych suszarni, które wykorzystują odnawialne źródła energii (tj. słońce, ścieki, ziemia, biogaz). Od 2007 roku zaprojektowaliśmy już osiem instalacji, z czego pięć, zostało już wybudowanych. Suszarnie wykorzystujące wyłącznie słoneczną energię zaprojektowaliśmy w Kozienicach (1 hala) i w Żarach (3 hale). Suszarnie hybrydowe, w których dodatkowo używane są: energia ze spalania biogazu, chłodzenia kogeneratora oraz ciepło ziemi i ścieków zostały zaprojektowane w Iławie (1 hala), Myszkowie (1 hala) oraz Kłodzku (1 hala)
8Evergreen Solutions Sp. z o.o.Zakłady przemysłowo-produkcyjne jak ubojnie, zakłady przetwórstwa mięsnego i rolno-spożywczego oraz oczyszczalnie ścieków szukają kompleksowych rozwiązań do przetwarzania odpadów. Evergreen Solutions Sp. z o.o. oferuje technologię FuelCal służącą do bezzwłocznego przetwarzania odpadów w miejscu ich powstawania. Podczas gdy konkurenci oferują odpłatną utylizację odpadów przemysłowych, firma dostarcza linię produkcyjną do likwidacji odpadów. Technologia umożliwia zarazem uzyskanie inteligentnych nawozów lub komponentów biopaliw, z których można generować dodatkowe przychody.
9Fu-Wi Sp. z o.o.Dla właścicieli domów jednorodzinnych, pensjonatów oraz innych budynków gospodarczych poszukujących tanich rozwiązań w zakresie wytwarzania energii cieplnej, firma Fu-Wi Sp. z o.o. oferuje ekologiczne urządzenie grzewcze opalane pelletami (granulatem drzewnym oraz agro). Dzięki odgórnemu dozowaniu paliwa, oferowany kocioł wykazuje się ponad 90-procentową sprawnością.
10NMG Sp. z o.o.Audyt energetyczny, projekt optymalizacji mediów i wdrożenie systemu umożliwiającego ten proces – oto oferta firmy NMG Sp. z o.o. przeznaczona dla zakładów przemysłowych i sieci handlowo-usługowych szukających oszczędności. W przeciwieństwie do rozwiązań konkurencyjnych, technologia umożliwia zarówno odczyt pojedynczych urządzeń pomiarowych, jak i bardzo dużych wolumenów danych jednocześnie.
11POLIMAT EKO Sp. z o.o.Instytucje prywatne i publiczne (samorządowe) zarządzające zbiornikami wodnymi poszukują rozwiązań do poprawy jakości otwartych wód powierzchniowych. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi firma POLIMAT EKO Sp. z o.o. oferująca aeratory pulweryzacyjne. W przeciwieństwie do często stosowanych metod sztucznego napowietrzania, firma proponuje aerator – hydrauliczny silnik małej mocy do stosowania na różnych akwenach wodnych oraz na oczyszczalniach ścieków, bez względu na porę roku.
12PROCOM SYSTEM S.A.PROCOM SYSTEM S.A. oferuje rozwiązanie dla hydroelektrowni oraz pompowni wód, które potrzebują systemu do ochrony obiektów inżynierii wodnej przed wpływaniem ryb w ich obszary. Bariera elektryczno-elektroniczna „Neptun” do odstraszania ryb umożliwia wytwarzanie pola elektrycznego zarówno w płaszczyźnie horyzontalnej i wertykalnej. Sygnał oddziałuje na głębokości nawet poniżej 4,5m, dzięki czemu dociera do ryb żyjących na różnych głębokościach. Dodatkową zaletą technologii jest niski poziom zużycia energii elektrycznej.
13PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.Instytucje prywatne i publiczne zarządzające zbiornikami wodnymi, które mają problem z wysokim stężeniem fosforu powodującym doskonałe warunki do rozwoju sinic i glonów, poszukują rozwiązań do rekultywacji zanieczyszczonych wód. Firma PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. oferuje chemiczną rekultywację. W przeciwieństwie do kosztownych i skomplikowanych logistycznie metod polegających na przemieszczaniu mas osadów lub wymianie wody w zbiornikach jeziora, rozwiązanie pozwala na bezpieczne przywracanie równowagi ekologicznej i stanu czystej wody poprzez chemiczne blokowanie fosforu bezpośrednio w osadach dennych jeziora.
14Redor Sp. z o.o.Firma Redor Sp. z o.o. oferuje mieszadła zanurzalne pędniki i mieszadła zanurzalne pompujące do zastosowania w oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody oraz biogazowniach. Rozwiązanie zapobiega powstawaniu osadów w zbiornikach. W przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań, zastosowanie technologii firmy umożliwia intensyfikację reakcji fizyczno-chemicznych oraz procesów biologicznych zachodzących w osadach czynnych.
15URSUS S.A.Ekologiczna czysta energia ze słomy zbożowej, to rozwiązanie dla elektrowni, elektrociepłowni, rolników i inwestorów indywidualnych. Firma POL-MOT Warfama S.A. oferuje linię technologiczną LTBS służącą do produkcji biopaliwa ze słomy. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość produkcji zarówno brykietu, jak i pellet o średnicy 22 mm, których spalanie przekłada się na niższą emisję szkodliwych substancji do środowiska.
16WSK Kraków Sp. z o.o.Instytucje przemysłowe, które potrzebują efektywnego systemu do ogrzewania i chłodzenia dużych powierzchni, mogą być zainteresowane geotermalną pompą ciepła VATRA produkcji WSK Kraków Sp. z o.o. W przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań, przedsiębiorstwo dostarcza wysokosprawną pompę ciepła dużej mocy (do 160 kW) z systemem sterowania, umożliwiającą adaptację do schematu instalacji klienta.
17Zespół Innowacyjny PROMIS Sp. z o.o.Technologia Biosulfes od firmy Zespół Innowacyjny PROMIS Sp. z o.o., to rozwiązanie dla oczyszczalni ścieków produkujących biogaz oraz dla producentów asfaltu modyfikowanego szukających skutecznego sposobu oczyszczania biogazu z siarkowodoru. Jedynym produktem ubocznym procesu technologicznego jest pozbawiona toksyn, doprowadzona do możliwie najmniejszej ilości, pulpa siarkowa stanowiąca jednocześnie cenny surowiec.
Skip to content