Laureaci VII edycji programu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii wybrani!

Z radością informujemy, że zostali wybrani Laureaci VII edycji programu Ministerstwa Środowiska pn. GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii wybrani!
Oceny merytorycznej oraz wyboru Laureatów VII edycji dokonali eksperci zewnętrzni, którzy zweryfikowali zgłoszone technologie przede wszystkim pod kątem dodatniego efektu środowiskowego oraz potencjału do zagranicznego transferu tych technologii.
Poniżej prezentujemy pełną listę Laureatów VII edycji GreenEvo. Laureaci wezmą udział w szkoleniach i misjach gospodarczych. Program ma na celu zwiększyć eksport polskich technologii środowiskowych za granicę.
Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

LAUREACI VII EDYCJI GREENEVO
Lp. Nazwa Firmy Nazwa technologii
1. AQUATECH S.A. Bezprądowa przydomowa oczyszczalnia ścieków ARGO
2. BIOGRADEX Holding Sp. z o.o. Biogradex
3. EKOTOP Roman Sobczyk Hybrydowe suszarnie osadów ściekowych
4. EkoWodrol Sp. z o.o. Pneumatyczna przepompownia ścieków EPP
5. Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska Bioreaktor hydrofitowy z biopreparatem
6. Symbiona S.A. AnoxyBed – reaktor beztlenowy typu DAG (downflow attached growth)
ROVAPO technologia zero płynnego zrzutu – „zero liquid discharge”
7. PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. Technologia rekultywacji jezior PROTE-fos
8. WOFIL Robert Muszański Systemy ozonowe do oczyszczania wody
9. APANET Green System Sp. z o.o. System sterowania oświetleniem ulicznym Apanet
10. INWENT Piotr Żółkowski Technologia wysokoefektywnego odzysku ciepła w systemach wentylacyjnych
11 IZODOM 2000 Polska Sp. z o.o. Technologia szybkiej budowy domów pasywnych i energooszczędnych – Izodom
12. M3 SYSTEM Sp. z o.o. Unikalna energooszczędna technologia budowlana: Monolityczna, samonośna konstrukcja ze spienionego polistyrenu
13. MAKROTERM Agata i Krzysztof Wąchała Sp.j. INTEGRATOR Dromader/Baktrian
14. NMG S.A. Systemy do sterowania popytem i podażą wspierające rozwój obszarów DSR i DSM
15. Solcraft Sp. z o.o. Thexpan
16. WSK Kraków Sp. z o.o. Geotermalna pompa ciepła
17. Dagas Sp. z o.o. REDUXCO-katalizator spalania
18. Far Data Sp. z o.o. Sp.k. Stacja monitorowania hałasu komunikacyjnego i warunków środowiskowych ENVIRO 151
19. APS Energia S.A. Bezprzerwowy system
zasilania ekologicznym ogniwem paliwowym PULSTAR
20. ASKET Roman Długi BIOMASSER – technologia brykietowania wilgotnej agrobiomasy niedrzewnej
21. BTI GUMKOWSKI Sp. z o.o. Sp. K. Palnik obrotowy ROTARY ze szczególnym uwzględnieniem – Palnik ROTARY Plus z obrotową komorą spalania z wentylatorem wyciągowym
22. CWD Sp. z o.o. Ruszt schodkowy ruchomy
23. Enerko Energy Sp. z o.o. Śruba Archimedesa
24. HYDROERGIA Sp. z o.o. Sp.k. Indywidualnie projektowana turbina wodna typu „Francisa” i typu „Kaplana”
25. Metalerg Sp. z o.o. Sp. k. Kotły na biomasę
26. Pellasx Sp. z o.o. Sp.k. PellasX REVO
27. Zespół Innowacyjny PROMIS Sp. z o.o. BIOSULFEX-AIR
28. URSUS S.A. Linia technologiczna do brykietowania słomy LTBS
29. Wektor Sp.j. M. Mroczkowska, T. Przeciszewski Linie do produkcji brykietu i pelletu z trocin, słom i innych odpadów pochodzenia rolniczego i leśnego
30. PPHU AGATA Jacek Jagiełło Celluguard
31. Biko-Serwis Sp. z o.o. Sp.k. Technologia produkcji mieszanek popiołowych i żużlowych FLUMIX
32. PPUH MARBET-WIL Sp. z o.o. Sultech technologia stabilizacji odpadów niebezpiecznych i zestalania w betonie siarkowym
33. PETROSTER-SERWIS SP. J. ANDRZEJ KOŹBIAŁ ADAM KOŹBIAŁ Tank Control – scentralizowany, zdalny system zarządzania ryzykiem dla produktów ciekłych wybuchowych i niebezpiecznych – w tym paliw
Skip to content