GreenEvo – zielone światło dla technologii

Od lat obserwowalny jest trend zmniejszający dystans dzielący laboratoria zajmujące się rozwojem technologii od naszych domów. Jest to możliwe dzięki połączeniu kreatywności firm i wsparciu państwa, które efektywnie stymuluje inicjatywy zmieniające nasze życie na lepsze. Przykładem takich działań jest program GreenEvo, którego tegoroczna edycja wyłoniła kolejne proekologiczne rozwiązania.

Program GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii to projekt Ministerstwa Klimatu wpisany w  najważniejszy dokument strategiczny w obszarze środowiska i gospodarki wodnej – Politykę ekologiczną państwa 2030. Jego misją jest budowanie potencjału polskich zielonych technologii i stworzenie im warunków do rozwoju między innymi przez wsparcie ekspansji zagranicznej.

Zielone technologie w powszechnym stosowaniu

Zielone technologie GreenEvo to rozwiązania sprawdzone i są już obecne na naszym rodzimym rynku. Mogą być stosowane w polskich firmach, a niektóre z nich, nawet w naszych gospodarstwach domowych. To ważne, bo coraz więcej myślimy o ekologii, prowadzimy zdrowy styl życia, oszczędzamy zasoby. Technologie opracowane przez laureatów GreenEvo wspierają nasze indywidualne działania, przyczyniając się do ochrony klimatu i zasobów naturalnych.

Branża zielonych technologii to obecnie jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Z perspektywy społecznej jest to szczególnie ważne, ponieważ jednym z bezpośrednich przejawów sukcesu rodzimych firm jest zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu technologii, ochrony środowiska, ale również marketingu i dystrybucji.

Wsparcie dla biznesu

Program GreenEvo to jednak przede wszystkim wsparcie dla przedsiębiorców. Pomoc kierowana jest do firm  oferujących i rozwijających rozwiązania prośrodowiskowe podzielone na kluczowe obszary z perspektywy ekonomicznej i środowiskowej, m.in. gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno-ściekową, elektromobilność czy odnawialne źródła energii. Administracja rządowa nakłada na siebie rolę gwaranta jakości tych usług i produktów.

Podmioty zgłaszające się do udziału w programie mogą liczyć na różnorodne formy wsparcia. GreenEvo to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń. Beneficjenci biorą udział w szkoleniach przygotowujących do skutecznej ekspansji zagranicznej. Współpraca z Ministerstwem Klimatu umożliwia uczestnikom udział w zagranicznych misjach handlowych, zwiększając ich szansę na sprzedaż swoich rozwiązań na rynkach państw rozwiniętych i rozwijających się. Kolejnym elementem wsparcia GreenEvo jest promocja. Ministerstwo Klimatu zapewnia uczestnikom łatwiejsze dotarcie do potencjalnych klientów w sieci i przez kanały social media. Dodatkowo firmy mogą skorzystać ze wsparcia polegającego na produkcji materiałów promocyjnych takich jak sesje zdjęciowe czy filmy.

Inspiracją do kontynuowania programu jest kreatywność polskich firm i ich poszukiwania nowych metod rozwoju. Jednym z dowodów na atrakcyjność GreenEvo w oczach przedsiębiorców jest długofalowe wsparcie administracji centralnej. W niepewnych warunkach spowodowanych pandemią taki format wsparcia rządowego polskich zielonych technologii jest szczególnie potrzebny i istotny.

Zapraszamy odbiorców indywidualnych i partnerów biznesowych do zapoznania się z technologiami wyróżnionymi w VII i VIII edycji programu. Więcej informacji na temat GreenEvo oraz polskich zielonych technologii znajdziesz w naszej publikacji dostępnej tutaj.

Firmy zainteresowane dołączeniem do grona Laureatów zachęcamy do śledzenia strony www.greenevo.gov.pl oraz naszych profili w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Twitter).


Skip to content