Wizyta Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w firmie WATT S.A.

Laureaci projektu GreenEvo z misją handlową w Algier...

Dodane:

W dniach 28.05 – 01.06.2013 r. w Algierii przebywała grupa przedstawicieli polskich firm – laureatów projektu „GreenEvo”. Celem wyjazdu był udział w targach ALGIER FIA 2013i w spotkaniach z przedsiębiorcami w Algierze oraz spotkanie z przedstawicielami Izby Przemysłowo-Handlowej i seminarium B2B w Ghardai. Eksperci mieli za zadanie przedstawić przedsiębiorcom algierskim możliwości prowadzenia wspólnego biznesu w […]

GreenEvo wśród Najlepszych Praktyk wyłonionych przez...

Dodane:

1 czerwca 2014 Europejskie Towarzystwo Badań nad Jakością (European Society for Quality Research, ESQR) przyzna nagrody dla najlepszych, najskuteczniejszych organizacji, przedsiębiorstw i urzędów ze wszystkich zamieszkałych kontynentów. Głównym obszarem działalności ESQR jest zarzadzanie jakością – promowanie kultury jakości i pośrednictwo w globalnej wymianie doświadczeń. Co roku, ESQR przyznaje nagrody organizacjom z całego świata. Procedura wyboru […]

Misja do UNIDO

Dodane:

Kluczem do uwolnienia pełnego potencjału UNIDO są innowacyjne, rządowe programy wsparcia – powiedziała p. Olga Memedovic, Szef Programu dla Europy i obszaru postsowieckiego w Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO). Jej wystąpienie otworzyło 29 kwietnia specjalną konferencję, której celem było zidentyfikowanie obszarów potencjalnej współpracy między Ministerstwem Środowiska a UNIDO. Szereg trwających cały dzień wystąpień […]

Misja do Mińska

Dodane:

W środę, 3 kwietnia w Mińsku – stolicy Białorusi, odbyło się Polsko – Białoruskie Forum Biznesowe z udziałem Katarzyny Kacperczyk – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, Andrzeja Dychy – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki RP oraz Aleksandra Gurianowa – Wiceministra Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi. Było to pierwsze przedsięwzięcie o charakterze gospodarczym pomiędzy naszymi […]

Uczestnicy V edycji – etap II

Dodane:

1 kwietnia Kapituła Konkursu GreenEvo zdecydowała o przyjęciu technologii 20 firm do II etapu. Dziś reprezentanci wyróżnionych firm po raz pierwszy stawili się w Ministerstwie w nowej roli – uczestników projektów. Wszyscy przejdą teraz serię szkoleń z zakresu międzynarodowej sprzedaży zielonych technologii, technik prezentacji, dostępnych instrumentów wsparcia, zawierania umów międzynarodowych czy protokołu dyplomatycznego. Ich zaangażowanie […]

Posiedzenie Kapituły Konkursu

Dodane:

Dnia 01.04.2014 Kapituła Konkursu, pod przewodnictwem Sekretarza Stanu Marcina Korolca, podjęła decyzję ws. zakwalifikowania nowych firm do oceny merytorycznej w ramach II etapu konkursu GreenEvo oraz dokonała oceny rocznej Laureatów edycji I-IV. Wśród członków Kapituły, poza reprezentantami Ministerstwa Środowiska, znaleźli się również przedstawiciele innych ministerstw i urzędów centralnych oraz reprezentanci biznesu. Rekomendacje dla Laureatów edycji […]

Polsko-Mołdawskie Forum Gospodarcze

Dodane:

W czwartek, 28 marca w Kiszyniowie – stolicy Mołdawii, odbyło się Polsko – Mołdawskie Forum Gospodarcze z udziałem Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz Premiera Republiki Mołdawii Iurie Leanca. Jest to największe i najważniejsze przedsięwzięcie o charakterze biznesowym realizowane w 2014 roku pomiędzy naszymi krajami. W tym roku, jeden z wiodących tematów Forum został poświęcony […]

Harmonogram szkoleń dla IV edycji projektu GreenEvo

Dodane:

Szkolenia odbywają się w siedzibie Ministerstwa Środowiska, Wawelska 52/54 Warszawa. KWIECIEŃ 9 kwietnia – Dzień Inauguracyjny. Międzynarodowa Sprzedaż Zielonych Technologii (cz 1). 10 kwietnia – Techniki skutecznej prezentacji (cz 1). 11 kwietnia – Instrumenty wsparcia publicznego dla firm zielonych technologii (cz1). 23 kwietnia – Międzynarodowa Sprzedaż Zielonych Technologii (cz 2). 24, 25,26 kwietnia – Techniki […]

GreenEvo – podsumowanie sukcesów 2013

Dodane:

Zarówno wartość eksportu, jak i wartość sprzedaży zagranicznej, wzrosły o ponad 50%. Przełożyło się to tak na wzrost obrotów laureatów – średnio 35,77% – jak i wzrost zatrudnienia w firmach. Aż 40% spośród laureatów stworzyło nowe, „zielone” miejsca pracy. Wzrost zatrudnienia nie ograniczył jednak budżetów badawczo rozwojowych – połowa spośród firm zainwestowała w badania nad […]

Zamknięcie naboru wniosków do V edycji

Dodane:

10 marca minął ostatni dzień, kiedy przyjmowaliśmy wnioski. Ich liczba i różnorodność zgłoszonych technologii przerosły nasze oczekiwania. Wspaniale, że polski rynek zielonych technologii wciąż nas zaskakuje – oby tak dalej! Nadesłane wnioski zweryfikują teraz eksperci Ministerstwa. Wyniki ich prac będą przedmiotem debaty Kapituły konkursu. Wyniki tego pierwszego etapu selekcji – w pierwszej połowie kwietnia. Nie […]

Skip to content