Znamy laureatów III edycji projektu GreenEvo

Znamy już laureatów III edycji projektu Ministerstwa Środowiska – GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. Spośród 14 nominowanych firm nagrodzono 10 przedsiębiorstw, oferujących łącznie 11 technologii przyjaznych środowisku.

Wśród zwycięskich rozwiązań znajdują się m.in.: system do produkcji paliw płynnych z odpadów tworzyw sztucznych oraz Integrator – inteligentny system zarządzania energią odnawialną. Pierwsze rozwiązanie służy do przeróbki odpadów z tworzyw sztucznych, które powstają w przemyśle i gospodarstwach domowych na paliwa płynne. Technologia ta jest bezpieczna, ekologiczna i ekonomicznie opłacalna, dzięki powtórnemu wykorzystaniu odpadów poprodukcyjnych i komunalnych. Integrator łączy natomiast konwencjonalne i odnawialne  źródła energii, co umożliwia uzyskanie wysokich oszczędności na ogrzewaniu budynków i przygotowaniu ciepłej wody.

Chcemy pokazać światu, że Polska może pochwalić się innowacyjnymi, ekologicznymi rozwiązaniami, które mogą śmiało konkurować z największymi globalnymi graczami. Rodzime, przyjazne środowisku technologie stanowią podstawę budowania polskiej zielonej gospodarki, podnoszenia naszej konkurencyjności i tworzenia nowych miejsc pracy. – mówi Marcin Korolec, Minister Środowiska.

Lista laureatów III edycji konkursu GreenEvo wraz z opisem nagrodzonych technologii

Nazwa firmy Nazwa technologii Opis technologii
1 Eco in Sp. z o.o. eco pur B – hybrydowy poliuretan bez izocyjanianów jako masa uszczelniająca do szyb zespolonych 2-komponentowa poliuretanowa masa uszczelniająca do okien, która nie zawiera szkodliwych izocyjanianów. Istotą rozwiązania jest zastosowanie tzw. polimerów hybrydowych, dzięki czemu produkt jest bezpieczny
i ekologiczny. Produkcja szczeliwa ruszyła w 2011 r i teraz jest testowana w skali przemysłowej. Technologia powstała z myślą o pracownikach wytwarzających szyby i okna, w trosce
o podniesienie ich bezpieczeństwa pracy
w kontakcie ze szczeliwem.
2 Eco in Sp. z o.o. eco pur C – bezrtęciowa i bezftalanowa masa poliuretanowa do szyb zespolonych Pouliretanowa masa uszczelniająca do szyb zespolonych, która nie zawiera w swym składzie rtęci, służy do zabezpieczenia wnętrza szyb zespolonych przed dostępem wilgoci, utrzymywać jak najdłużej gaz obojętny (argon) oraz trwale łączyć tafle szkła z elementem dystanosowym.
W produkcji mas uszczelniających zastosowano bezrtęciowe receptury oraz organiczne związki bizmutu, które nie są toksyczne dla środowiska naturalnego i nie kumulują się w organizmach żywych tak jak rtęć. Dodatkowo produkt nie zawiera ftalanów.
3 EKOTECH – Inżynieria Popiołów Technologia produkcji spoiw hydraulicznych na bazie Ubocznych Produktów Spalania Technologia produkcji spoiw hydraulicznych polega na przetwarzaniu odpadów (popiołu ze spalania węgla brunatnego i kamiennego w kotłach pyłowych lub fluidalnych) w użyteczne, cenowo konkurencyjne i bezpieczne dla środowiska mineralne spoiwa hydrauliczne
o zastosowaniach geotechnicznych. Innowacyjnośc technologii polega na stosowaniu do produkcji materiałów drogowych
i hydrtechnicznych odpadów z energetyki. Dzięki temu powstaje zupełnie nowy typ materiału – spoiwo hydrauliczne, którym można zastąpić mieszanki wytworzone w oparciu o cement lub wapno.
4 Hewalex Sp. z o.o. Zastosowanie aluminium w produkcji absorberów kolektorów słonecznych Firma Hewalex jest producentem technologii absorbentów kolektorów słonecznych
z aluminium. Całkowicie aluminiowy absorber zastosowany w kolektorach słonecznych typu Am, posiada zarówno aluminiowe orurowanie jak
i płytę. Dzięki zastosowaniu spawania laserowego na styku aluminowych elementów, zapewnia precyzyjne i trwałe połącznie połączenie obydwu materiałów w każdym przyadku, brak deformacji płyty absorbera i eliminację potencjalnych ognisk korozji na stylu obydwu materiałów. Spawanie laserowe zapewnia także pełny odbiór ciepła
z absorbera, co przekałada się na wysoką sprawność techniczną kolektora typu Am.
5 Hydroergia Sp. z o.o. Produkcja turbiny wodnej typu KAPLANA Turbina wodna typu KAPLAN służy do konwersji energii cieku wodnego na energię mechaniczną. Turbina dzięki temu, że posiada ruchome łopaty wirnika, jak i kierownic osiąga wysoką sprawność hydrauliczną do 92%, w bardzo szerokim zakresie przepływu od 20% do 100%. Technologia pozwala na bardzo efektywne wykorzystanie energii rzeki.
6 Izodom 2000 Polska Sp. z o.o. Technologia budowy budynków pasywnych i wysoce energooszczędnych, przy zastosowaniu szalunku traconego wykonanego z tworzyw piankowych Technologia firmy Izodom polega na kompleksowym zastosowaniu izolacyjnych elementów piankowych przeznaczonych do budowy domów. Technologia charakteryzuje się doskonałą izolacyjnością począwszy do fundamentu, poprzez ściny, strop aż po dach. System wyróżnia się tym, że uniemożliwia powstawanie mostków termicznych. Wykonawstwo w tym systemie polega na ułożeniu na przygotowanym terenie wielowymiarowych elementów izolacyjnych. Następnie elementy te są zalewane betonem, gdzie po jego związaniu całośc tworzy monolityczną całość. Opisany system stanowi więc kompleksowe rozwiązanie umożliwiające budowę pasywnych
i niskoenergetycznych budynków.
7 „Jakusz” Systemy Zabezpieczeń Bankowych System utylizacji amunicji PLANETARIUM Technologia polega na kompleksowym unieszkodliwianiu i utylizacji zbędnych środków bojowych w sposób przyjazny dla środowiska oraz dla osób obsługujących proces. Instalaca umożliwia bezpieczne niszczenie różnych typów oraz kalibrów amunicji, a także min, rakiet i amunicji specjalnej. Wyróżnikiem technologii jest też jej mobilność – pozwala to na przemieszczanie instalacji, co pozwala uniknąć kosztów długotrwałych badań na zdolność do transportu poddawanej dekompletacji amunicji oraz kosztów samego transportu niebezpiecznych materiałów
i ich zabezpieczenia.
8 LARS Andrzej Szymański LMS – Logic Managing System „LMS (Logic Managing System) jest technologią oferującą funkcjonalność, a nie tylko urządzenia. Jest to połączenie interaktywnego sterowania obiektów przez człowieka z matematyczną logiką wzorców teoretycznych, wpływające na znaczną oszczędność energii w mieszkaniach, domach, obiektach użyteczności publicznej. W oparciu o skonstruowane, bezprzewodowe sterowniki o ultra niskim zużyciu prądu, stworzono możliwość produkcji urządzeń, które na pojedynczej baterii litowej potrafią pracować nawet 20 lat bez potrzeby wymiany tej baterii. Średni pobór prądu sterownika wynosi 400-800nA, a w trybie standby 50nA. Pozwala to na zamontowanie miniaturowych sterowników np. w głowicach termostatów kaloryferów, klamkach okiennych, termostatach bezprzewodowych, nawiewnikach jak również w licznikach wody, gazu, gdzie nie ma dostępu do ciągłego zasilania. Urządzenia te mogą pracować nawet 20 lat bez wymiany baterii. Tak wysoka sprawność energetyczna rozwiązuje problem Smart Meteringu, Smart Grid i Smar House dla urządzeń bez dostępu do zasilania. Podkreślić należy, że łączność może być dwukierunkowa zapewniając zarówno użytkownikowi jak i operatorowi

(gazownia, wodociągi, energetyka) możliwość zdalnej kontroli i sterownia.

Konsument dodatkowo przestaje być producentem odpadów w postaci zużytych

baterii. LMS jest całkowicie polską technologią powstałą na skutek braku

odpowiednika dla założonych zastosowań.”

9 Makroterm Agata i Krzysztof Wąchała Sp. J. INTEGRATOR – inteligentny system zarządzania energią odnawialną Technologia INTEGRATOR jest systemem zintegrowanego ogrzewania domów jednorodzinnych. Połącznie konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii daje wysokie oszczędności kosztów ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody. Technologia polega na połączeniu kominka z płaszczem wodnym, kolektorów słonecznych, konwencjonalnego kotła, obiegów grzewczych i ciepłej wody. Integrator jest zatem sercem kotłowni, który łączy 3 źródła energii.
10 Qenergy Sp. z o.o. Technologia zgazowania Nasza technologia charakteryzuje się innowacyjnym podejściem do tradycyjnego spalania, gdyż rozdzieliliśmy proces zgazowania i spalania gazu na dwa oddzielne procesy. Dzięki temu mamy dużo lepszą kontrolę całego procesu, zminimalizowany został proces powstawania tlenków oraz migracji metali ciężkich do spalin. Stosowana przez nas technologia zgazowania pozawala na wykorzystanie biomasy oraz wszelkiego rodzaju odpadów jako paliwa wejściowego. Ogromną zaletą naszej technologii jest możliwość zagospodarowania biomasy i odpadu w miejscu ich powstawania oraz produkcji odnawialnej energii cieplnej i elektrycznej. Nasze instalacje utylizacji odpadów oparte na technologii zgazowania są zaprojektowane by spełniały najbardziej rygorystyczne wymagania stawiane spalarniom odpadów przez UE.
11 Technologie Ekologiczne Zbigniew Tokarz T-Technology – System do produkcji paliw płynnych z odpadów tworzyw sztucznych T Technology to technologia która polega na przeróbce odpadów z tworzyw sztucznych, które powstają w przemyśle i gospodarstwach domowych na paliwa płynne. Technologia jest bezpieczna, ekologiczna i ekonomicznie opłacalna, dzięki obróbce odpadów poprodukcyjnych i komunalnych. Technologia jest rozwiązaniem bezodpadowym. Obrówce podlegają zarówno odpady polietylenowe jak i polipropylenowe, co stanowi wyróżnik technologii.