Zapraszamy do zapoznania się z reportażem z Misji Handlowej uczestników Greenevo do CHILE

W dniach 20-23 listopada polscy przedsiębiorcy uczestniczyli w misji handlowej do Chile, której przewodniczyła Pani Minister Beata Jaczewska. 
Zapraszamy do zapoznania się z reportażem z tego wydarzenia.

http://www.youtube.com/watch?v=_qkDkU4vPJ0