Zabierz słońce do domu z ENERGĄ

„Zabierz słońce do domu” to specjalny projekt ENERGI dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Spółka udostępni kolektory słoneczne dla odbiorców indywidualnych na atrakcyjnych warunkach, dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Aby przystąpić do projektu, wystarczy wypełnić odpowiednie dokumenty i zadeklarować chęć uczestnictwa. Czasu jest jednak niewiele, tylko do 15  października.

Kolektory słoneczne, jako ekologiczne i niezależne źródło pozyskiwania energii, stają się coraz bardziej popularne wśród odbiorców indywidualnych. Pozyskiwana przez nie energia słoneczna wykorzystywana jest głównie do ogrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU) i pozwala na pokrycie ok. 60% rocznego zapotrzebowania gospodarstwa domowego na CWU.  

Słońce dla Warmii i Mazur

ENERGA zachęca mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego do korzystania z kolektorów słonecznych. Przygotowała dla nich szereg ułatwień: w ramach projektu „Zabierz słońce do domu” spółka będzie ubiegać się o dofinansowanie instalacji solarnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania może wynieść nawet 50 procent wartości netto inwestycji.

„Zabierz słońce do domu” – jak przystąpić do projektu?

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, na której mogą zostać zainstalowane kolektory słoneczne.

Aby zgłosić swój udział w projekcie „Zabierz słońce do domu”, należy wypełnić deklarację uczestnictwa i do 15 października br. do godz. 15:00 dostarczyć jądo najbliższego punktu Biura Obsługi Klienta, wraz z ankietą zapotrzebowania na ciepło, kserokopią dowodu osobistego oraz dokumentami technicznymi nieruchomości (jeżeli klient posiada). Istnieje możliwość złożenia wypełnionej, podpisanej i zeskanowanej dokumentacji za pomocą poczty elektronicznej. Wiadomości należy wysyłać na adres 

ENERGA w imieniu mieszkańców

ENERGA zdecydowała się wystąpić o potrzebne środki w imieniu mieszkańców województwa, ponieważ osoby fizyczne nie mają możliwości bezpośredniego aplikowania o dotacje z Unii Europejskiej. Dodatkowo, uczestnicy projektu będą mieli możliwość spłaty inwestycji w systemie ratalnym przez cały okres trwania umowy. Dzięki temu zostają zmniejszone bariery wejścia do projektu.

Więcej informacji na temat projektu „Zabierz słońce do domu” można uzyskać osobiście w najbliższym punkcie Biura Obsługi Klienta, dzwoniąc pod numer telefonu 801 363 742 lub też na stronie www.smarteco.pl Formularze dokumentów do wypełnienia można pobrać ze strony www, oraz otrzymać w punkcie BOK.

O kolektorach słów kilka

Kolektory słoneczne wykorzystuje się w gospodarstwach domowych przede wszystkim do ogrzewania wody użytkowej oraz w basenach, wspomagają także ogrzewanie centralne. Ich instalacja niesie ze sobą wiele korzyści. Najważniejsze z nich to zmniejszenie kosztów użytkowania ciepłej wody i ograniczenie do minimum ryzyka braku jej dostaw. Kolektory pozwalają częściowo uniezależnić gospodarstwo domowe od podwyżek energii oraz zwiększają wartość nieruchomości. Mają także korzystny wpływ na środowisko naturalne jako alternatywne źródło energii.

Opłacalność instalacji kolektorów uzależniona jest od możliwości skierowania ich w kierunku południowym oraz umieszczenia w miejscu niezacienianym przez okoliczne drzewa i domy. Tylko wtedy energia cieplna pozyskana ze słońca może być efektywnie wykorzystana.

Inwestycja udostępniona zostanie w formie ratalnej.

Źródło: www.nowa-energia.com.pl