Wytwarzanie gradientu pola elektrycznego w środowisku wodnym

Blog page

Charakterystyka technologii:

Oferujemy innowacyjną barierę elektryczno-elektroniczną NEPTUN przeznaczoną dla wszelkich ujęć wód powierzchniowych, która skutecznie zabezpiecza obiekty inżynierii wodnej przed wpływaniem ryb, znacznie obniżając koszty eksploatacji (czyszczenia) instalacji technologicznych oraz chroni ryby przed wyginięciem. W przeciwieństwie do konkurencyjnych urządzeń NEPTUN charakteryzuje się wysoką skutecznością (powyżej 90%) bez względu na uwarunkowania środowiskowe oraz zużywa kilkadziesiąt razy mniej energii elektrycznej.

W urządzeniu zastosowana jest metoda wytwarzania narastającego nieliniowego natężenia pola elektrycznego w środowisku wodnym, która wykorzystywana jest do sterowania zachowaniem ryb. Parametry pola elektrycznego niskiego natężenia oddziałują na układ nerwowo-mięśniowy (elektroreceptorowy) ryby, co powoduje zmianę jej ruchu w przeciwnym kierunku.

PROCOM SYSTEM S.A. wykonał już kilka instalacji urządzenia NEPTUN
w Polsce, w tym :
• na jazie na rzece Bóbr w Krzywańcu
• w Małej Elektrowni Wodnej – Szczerców na Widawce
• w Elektrowni Wodnej w Rzeszowie na Wisłoku
• w Małej Elektrowni Wodnej – Drzewica na Drzewicce

Nawiązaliśmy również współpracę z amerykańską firmą Fishways Global LLC, która będzie nas reprezentować na kontynencie pólnocnoamerykańskim. Wspólnie z amerykańskim partnerem w ramach kontraktu zawartego z Komisją Wielkich Jezior prowadzone są badania nad wykorzystaniem urządzenia NEPTUN do ograniczenia dostępu minoga morskiego do miejsc tarłowych. Ponadto podjęte zostały działania promocyjne w celu wykorzystania urządzenia NEPTUN do ochrony ujęć wód powierzchniowych dla przemysłu na terenie Stanów Zjednoczonych oraz Kanady.

Korzyści z zastosowania technologii:

 • • Wysoka skuteczność – powyżej 90%.
 • • Niskie zużycie energii.
 • • Łatwość montażu – w każdych warunkach środowiskowych, zarówno
  w istniejących jak i nowych obiektach.
 • • Różnorodność zastosowania – możliwość wykorzystania nie tylko do
  ochrony hydroelektrowni przed przedostawaniem się ryb do turbin oraz do
  ochrony ujęć wód powierzchniowych, ale także do ochrony farm rybnych
  przed drapieżnikami, czy też kąpielisk nadmorskich przed atakami rekinów.
 • • Niski koszt serwisu – serwis sprowadza się do zdalnego monitorowania
  poprawności działania urządzenia i okresowych przeglądów.