Wykorzystanie gazów odpadowych z odwiertów i przetwórstwa ropy naftowej do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla przedsiębiorstw wydobywających lub przetwarzających ropę naftową, które zużywają znaczne ilości energii lub działają w dużej odległości od sieci energetycznych, oferujemy gazowe agregaty prądotwórcze i kogeneracyjne VAPOR CHP, pozwalające wytwarzać prąd i ciepło technologiczne z gazów odpadowych. W przeciwieństwie do dotychczas dostępnych na rynku pochodni i kotłów gazowych lub napędów pompowych, technologia VAPOR CHP efektywnie i ekonomicznie wykorzystuje gazy odpadowe, do rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej, na potrzeby własne przedsiębiorstw lub na sprzedaż.

Technologia VAPOR CHP umożliwia użytkownikowi uniezależnienie się od sieci energetycznych. Agregat zaspokaja zapotrzebowanie kopalni na energię elektryczną (i/lub cieplną), a ewentualna nadwyżka energii jest przekazywana do sieci energetycznej. Co więcej, tylko jeden agregat kogeneracyjny o mocy 100 kWel / 150 kWth, umożliwia roczne obniżenie emisji CO2 o ok. 650 mg przy zastąpieniu spalania gazu odpadowego na pochodni (lub w kotle gazowym) przez pracę agregatu oraz o ok. 105 mg dla instalacji agregatu na lokalizacjach dotychczas niewykorzystywanych gospodarczo. Następuje także radykalne obniżenie emisji substancji szkodliwych, dzięki zastąpieniu otwartego spalania gazu odpadowego, przez kontrolowany proces spalania w silniku pracującego agregatu.

Agregat posiada szeroki obszar zastosowania m.in. na odwiertach ropy naftowej i gazu ziemnego, polach naftowych, rafineriach, tłoczniach i rurociągach przesyłowych, bazach magazynowych, terminalach naftowych. W latach 2011– 2012 technologia została wdrożona w kopalniach ropy naftowej PGNiG S.A. – wszystkie urządzenia od tej pory pracują nieprzerwanie.

Korzyści z zastosowania technologii:

 • Wykorzystanie gazu odpadowego – bardzo niski koszt produkcji energii
  elektrycznej, cieplnej i chłodniczej.
 • Rozproszone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej niezależne od
  lokalnej infrastruktury.
 • Zmniejszenie emisji CO2 i substancji szkodliwych (CO, NOX, HC, PM) do
  atmosfery.
 • Niezawodne użytkowanie w dowolnych warunkach eksploatacyjnych
  (deszcz, śnieg, wilgotność, okolice nadmorskie, obszary pustynne).
 • Niezawodna eksploatacja w ekstremalnych temperaturach, także w klimacie
  arktycznym lub gorącym.