Współpraca rozwojowa Polska-Peru

W dniach 11-13 września koordynatorka projektu GreenEvo, Pani Agnieszka Kozłowska-Korbicz, uczestniczyła w IV Spotkaniu Władz Lokalnych Półkuli Zachodniej. Konferencja, zorganizowana przez Corporación Ideas Perú w peruwiańskiej Piurze, miała na celu znalezienie odpowiedzi na najbardziej palące wyzwania stawiane przed polityką zagospodarowania przestrzennego miast: walki z segregacją i wykluczeniem społecznym. Organizatorzy, zdają sobie sprawę z wagi racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i dlatego chcieli pokazać najlepsze na świecie praktyki wspierania zrównoważonego rozwoju. Wśród nich znalazł się również polski projekt transferu zielonych technologii – GreenEvo.

W trakcie trzech dni konferencji, przedstawiciele Polski, Holandii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, państw Ameryki Łacińskiej oraz reprezentanci Agendy ONZ ds. Rozwoju rozmawiali przede wszystkim o zrównoważonym zarządzaniu zasobami naturalnymi oraz prowadzeniu odpowiedzialnej polityki zagospodarowania przestrzennego, uwzględniając przy tym walkę z wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie negatywnym zmianom klimatu. Działania GreenEvo w pełni wpisały się w te rozważania, a uczestnicy spotkania otrzymali informacje nie tylko o polskich, zielonych technologiach, ale przede wszystkim o korzyściach, jakie płyną z ich wykorzystywania.