WIZYTA MINISTRA NAUKI I TECHNOLOGII FR NIGERII 28.05.2013r.

W dniu 28 maja 2013 r. w Ministerstwie Środowiska gościł Minister Nauki i Technologii FR Nigerii, Prof. Ita Okon Bassey Ewa. Ministrowi towarzyszyła delegacja reprezentująca nigeryjskie instytucje badawcze z sektora nauki, zielonych technologii i innowacji Organizatorem wizyty było Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Wizyta jest kontynuacją rozmów prowadzonych przez Ministra Ewe w czasie 8 Generalnego Zgromadzenia WTA w Gliwicach, w tym kwestii utworzenia w Nigerii parku naukowo-technologicznego w Sheda (SHESTCO Sillicon Valley).
Delegacja nigeryjska zainteresowana była spotkaniem z laureatami projektu „GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii” z branż: energetyka solarna, odnawialne źródła energii, gospodarka wodno-ściekowa.

Podczas spotkania delegacja obejrzała film promujący projekt, a swoje prezentacje wygłosili przedstawiciele firm: Energo natura Sp. z o.o., Technologie Ekologiczne – Michał Tokarz, Dagas Sp. z o. o. , Energetyka Solarna ENSOL Sp. z o.o.,. z o.o. oraz M3System Sp. z o.o. Członkowie delegacji byli żywo zainteresowani każdą z prezentowanych technologii dlatego po części oficjalnej zorganizowano dodatkowy czas na rozmowy z laureatami projektu.