Uzupełnienie wyników II etapu VI edycji Konkursu GreenEvo.

Blog page

W drodze odwołań firm od decyzji Kapituły VI edycji Konkursu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii, do grona uczestników II etapu konkursu zostały zakwalifikowane trzy dodatkowe firmy: Aquatech Sp. z o.o., Hydroergia Sp. z o.o. Sp. k. oraz PellasX Sp. z o.o. Sp. k. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy na nasze szkolenia!

Tym samym w II etapie Konkursu GreenEvo uczestniczy łącznie 18 firm.

L.p.

Nazwa firmy

Nazwa technologii

1

AMP Sp. z o.o.

Nawęglanie próżniowe Piro-Carb w piecu próżniowym serii Quantum G

2

AMP Sp. z o.o.

RMO – Recykling Molekularny Odpadów

3

Aquatech Sp. z o.o.

Bezprądowa przydomowa oczyszczalnia ścieków ARGO

4

Biko-Serwis Sp.z o.o. Sp.k.

Technologia produkcji mieszanek popiołowych i żużlowych FLUMIX

5

Bioelektra Group S.A.

Autoklaw RotoSTERIL BEG 7000

6

Małopolskie Centrum Odnawialnych Źródeł Energii „BioEnergia”

Reaktor do produkcji biopaliw typu Biodiesel FAME

7

CARGAZ BIS Mariola Rewers

SOLARIS DIESEL DUAL FUEL

8

CWD Sp. z o.o.

AUTOMATYCZNE SPALANIE BIOMASY W PALNIKU SCHODKOWYM

9

Ekoinwentyka Sp. z o.o.

Biooczyszczanie gazów odlotowych z LZO oraz odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych

10

EKOLOG Sp z o.o.

Reaktor biologiczny "Ela"dla małych i średnich oczyszczalni ścieków miejskich o przepustowości do 1500 m3/dobę

11

Energy Data Lab

Aktywizująca platforma dla uczestników rynków energii

12

Enerko Energy Sp. z o.o.

Śruba Archimedesa

13

Gajek Engineering Sp. z o.o.

Turbozespół wodny typu STK-PMG

14

Hydroergia Sp. z o. o. Sp. k.

Turbina Francisa

15

Jan Gumkowski „Biuro Techniczno-Inżynierskie”

Palnik na pellet z obrotową komorą spalania

16

Looksoft Sp. z o.o.

Aplikacja mobilna oraz system serwerowy do mierzenia długości kolejek samochodów na granicach krajów oraz w innych punktach oczekiwania pojazdów.

17

PellasX Sp. z o.o. Sp. k.

PellasX REVO

18

SOLCRAFT Sp. z o.o.

H-BLOCK® i THEXPAN®

W dniu 25 marca br. zgodnie z § 11 Regulaminu Kapituła Konkursu dokonała oceny rocznej Laureatów pięciu dotychczasowych edycji projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. Na podstawie tejże oceny wymienione niżej firmy otrzymują następujące rekomendacje dotyczące wsparcia w 2015 r.: 1) Zaniechanie wsparcia Laureata GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii i pozbawienie go możliwości dalszego wykorzystywania informacji o statusie laureata Konkursu

1. ATON-HT
2. Chemadex
3. Ecotech Polska S.A.
4. Technologie Ekologiczne – Zbigniew Tokarz

2) Kontynuacja promocji technologii Laureata
GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii przez Ministerstwo Środowiska i umożliwienie mu wykorzystywania informacji o statusie Laureata Konkursu oraz zachowanie możliwości korzystania z oferty wsparcia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2 na własny koszt Laureata

1 EDYCJA
1) Energoinstal S.A.
2) Neon Wojciech Norberciak
3) PP-Eko Sp. z o.o.
4) PPHU MARBET-WIL
5) Sunex
6) Watt

2 EDYCJA
7) CTE Carbotech Engineering S.A.
8) EKOTOP Roman Sobczyk
9) Multichem Eko
10) NMG
11) POLIMAT EKO
12) Procom System
13) PROTE Technologie dla Środowiska
14) Zespół Innowacyjny PROMIS

3 EDYCJA
15) EKOTECH - Inżynieria Popiołów
16) Hydroergia
17) Jakusz
18) Qenergy

4 EDYCJA
19) M3System
20) Mielec-Diesel Gaz
21) Nikol Jan Nikołajuk

3) Kontynuacja promocji technologii Laureata GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii przez Ministerstwo Środowiska i umożliwienie mu wykorzystywania informacji o statusie Laureata Konkursu, oraz udzielania mu wsparcia, o którym mowa w § 1 ust. 2. pkt. 2, polegającego na finansowaniu przez Organizatora biletów lotniczych oraz organizacji spotkań.

1 EDYCJA
1) Asket Roman Długi
2) Biogradex-Holding S.A.
3) LEDIKO Walendowski i Wilanowski
4) PETROSTER
5) Promar
6) WOFIL Robert Muszański

2 EDYCJA
7) APANET Green System
8) APS Energia S.A.
9) Dagas
10) Fu-Wi
11) URSUS
12) Redor
13) WSK Kraków
3 EDYCJA
14) eco in (2 technologie)
15) HEWALEX
16) IZODOM 2000 Polska
17) LARS Andrzej Szymański
18) MAKROTERM Agata i Krzysztof Wąchała

4 EDYCJA
19) Dagas
20) Energo Natura
21) Energetyka Solarna Ensol
22) Far Data
23) Frapol
5 EDYCJA
24) PPHU AGATA Jacek Jagiełło
25) Aquatech
26) D.A. Glass
27) EkoWodrol
28) Far Data
29) Instal Warszawa
30) Instytut Nowych Technologii Środowiska
31) INWENT Piotr Żółkowski
32) Metalerg
33) PellasX
34) PP-Eko
35) PROTE Technologie dla Środowiska
36) Seen Technologie
37) Wektor

W drodze odwołań firm od decyzji Kapituły VI edycji Konkursu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii, do grona uczestników II etapu konkursu zostały zakwalifikowane trzy dodatkowe firmy: Aquatech Sp. z o.o., Hydroergia Sp. z o.o. Sp. k. oraz PellasX Sp. z o.o. Sp. k. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy na nasze szkolenia!

Tym samym w II etapie Konkursu GreenEvo uczestniczy łącznie 18 firm.