Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla wszystkich, którzy poszukują ekologicznych rozwiązań do przetwarzania odpadów gumowych, odpadów tworzyw sztucznych, komunalnych oraz biomasy stałej, oferujemy instalacje do pirolizy. W przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań, stosowanie technologii firmy Dagas pozwala na uzyskanie mocy cieplnej, która może być przetworzona na energię elektryczną lub cieplną.

Proces pirolizy to rozkład termiczny substancji, w wyniku działania wysokiej temperatury, bez kontaktu z tlenem i innymi czynnikami utleniającymi. Instalacje pirolizy Dagas NT i WT wykorzystują proces pirolizy niskotemperaturowej lub wysokotemperaturowej z układem stałego i płynnego katalizatora REDUXCO. Dzięki zastosowaniu technologii, możliwe jest przetwarzanie odpadów gumowych (np. zużytych opon), odpadów tworzyw sztucznych (np. polietylenu, polipropylenu, polistylenu) oraz biomasy stałej (odpadów z leśnictwa, rolnictwa oraz niektórych odpadów komunalnych i przemysłowych) na węglowodory gazowe. Substancje te mogą następnie być przetworzone w urządzeniach peryferyjnych na energię elektryczną oraz/lub energię cieplną.

Korzyści z zastosowania technologii:

 • Mobilność instalacji.
 • Prosta konstrukcja – reaktor Dagas nie posiada komina, co bezpośrednio
  przekłada się na brak emisji szkodliwych gazów (dioksyn i furanów).
 • Wysoka sprawność – zastosowane rozwiązania pozwalają na uzyskanie
  z 20-25 Mg odpadu ok 1 MW energii elektrycznej oraz 2-4 MWc ciepła.
 • Wysoka efektywność procesu spalania – dzięki zastosowaniu innowacyjnego
  katalizatora stałego i ciekłego REDUXCO.
 • Niskie koszty surowca, bądź w niektórych sytuacjach zarobek przy jego
  przyjęciu do utylizacji, pobierając opłatę produktową.