Uczestnicy V edycji - etap II

1 kwietnia Kapituła Konkursu GreenEvo zdecydowała o przyjęciu technologii 20 firm do II etapu. Dziś reprezentanci wyróżnionych firm po raz pierwszy stawili się w Ministerstwie w nowej roli – uczestników projektów. Wszyscy przejdą teraz serię szkoleń z zakresu międzynarodowej sprzedaży zielonych technologii, technik prezentacji, dostępnych instrumentów wsparcia, zawierania umów międzynarodowych czy protokołu dyplomatycznego. Ich zaangażowanie będzie jednym z kryteriów, które zdecydują o uzyskaniu tytułu Laureata i możliwości uczestnictwa w misjach handlowych. Obok zaangażowania, pogłębionej ocenie będzie podlegać zgłoszona technologia. Do każdej z firm Ministerstwo Środowiska wyśle właściwego , zewnętrznego eksperta. Ich raporty zostaną przedstawione Kapitule. Na jej posiedzeniu, w drugiej połowie czerwca, zapadnie ostateczna decyzja, które technologie trafią do grona laureatów GreenEvo.