Turbozespół wodny typu STK-PMG

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla projektantów i właścicieli elektrowni wodnych (do 10 MW), zarówno tych nowych jak i modernizowanych, którzy poszukują urządzeń elastycznych i nowoczesnych, gwarantujących optymalne wykorzystanie potencjału hydrologicznego stopnia wodnego, firma Gajek Engineering Sp. z o.o. proponuje turbozespół wodny typu STK-PMG. Jest to rozwiązanie o wysokiej sprawności i niskich kosztach eksploatacji. W przeciwieństwie do konkurencyjnych urządzeń, nasz turbozespół wyróżnia zabudowanie wysokosprawnego generatora z magnesami trwałymi chłodzonego wewnątrz turbiny bezpośrednio przepływającą wodą, co czyni hydrozespół kompaktowym i stosunkowo małym.

Turbozespół wodny typu STK-PMG stanowi ekologiczne i nowoczesne rozwiązanie w zakresie produkcji energii elektrycznej na stopniu wodnym. Jest to szybkobieżna pozioma turbina rurowa typu Kaplana z wbudowanym do wnętrza generatorem, opartym na magnesach trwałych. Odbiór ciepła z generatora odbywa się bezpośrednio z obudowy stojana, omywanej  przepływającą przez turbinę wodą.

Co ważne, generatory PMG (Permanent Magnet Generator) są indywidualnie projektowane i dobierane do prędkości obrotowej turbiny oraz są napędzane bezpośrednio z jej wału, bez udziału przekładni. Turbina posiada sterowany hydraulicznie wirnik, skośny wielołopatowy aparat kierowniczy oraz hamulec. Dzięki tak zwartej budowie turbozespołu, możliwe jest jego optymalne zabudowanie i uzyskanie bardzo sprawnego układu przepływowego, zarówno w nowych jak i modernizowanych obiektach.

Hydrozespoły typu STK-PMG z powodzeniem działają w polskiej elektrowni wodnej Kopin na rzece Odra, gdzie zostały zainstalowane w ramach kompleksowej modernizacji tego obiektu hydrologicznego. W trakcie odbioru turbiny wykonano pomiary jej sprawności, które potwierdziły zagwarantowane parametry znamionowe rozwiązania.

Korzyści z zastosowania technologii:

  • Wyższa sprawność turbiny w porównaniu ze standardowymi turbinami rurowymi ze względu na bezpośredni napęd generatora.
  • Niska emisja ciepła przez hydrozespół do siłowni, co nie powoduje nagrzewania się hali maszyn.
  • Niski poziom hałasu.
  • Zwarta, kompaktowa budowa turbozespołu.
  • Niskie koszty eksploatacyjne hydrozespołu.
  • Ograniczenie ilości substancji smarnych (olejów), ze względu na brak konieczności smarowania i chłodzenia kół zębatych.