Technologia zgazowania

Blog page

Charakterystyka technologii:

Naszą technologię oferujemy dla przedsiębiorstw, które mają problem z trudnymi i drogimi w procesie utylizacji odpadami, takimi jak odpady garbarskie, pióra, odpady drzewne oraz do firm, które planują produkcję energii odnawialnej z biomasy. W przeciwieństwie do firm utylizujących i składujących odpady, nasza technologia pozwala na pozbycie się uciążliwego problemu w miejscu jego powstawania oraz na produkcję darmowej energii.

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, odpady o znacznej zawartości energetycznej nie mogą być składowane i powinny być skierowane do termicznego przetworzenia, co gwarantuje radykalne obniżenie zawartości węgla do poziomu nie wyższego niż 3%. Technologia zgazowania firmy Qenergy pozwala właśnie na takie przekształcenie odpadów.

Przykładem innowacyjnego wdrożenia technologii zgazowania, jest instalacja zgazowania pierza, działająca od 2009 roku w firmie Indykpol S.A., która jest jednym z największych polskich producentów wyrobów drobiarskich. Paliwem dla tej instalacji jest powstający w firmie Indykpol S.A. odpad w postaci pierza indyczego. Pierze jako odpad produkcyjny stanowi poważny problem dla wielu zakładów drobiarskich, a jego utylizacja przy wykorzystaniu innych metod jest bardzo kosztowna oraz wymaga zaangażowania firm trzecich do jego transportu oraz przetwarzania.

Dzięki naszej technologii zgazowania, odpad zagospodarowany jest w miejscu jego wytwarzania, a instalacja pozwala na generowanie energii, z powodzeniem zastępując kotłownię węglową i tym samym przyczyniając się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Rocznie z prawie 12.000 ton pierza indyczego produkowanych jest 30.000 ton pary technologicznej. Wdrożenie technologii zgazowania pozwoliło na obniżenie kosztów utylizacji oraz osiągnięcie dodatkowych korzyści ekonomicznych, dzięki produkcji energii cieplnej.

Pierze to tylko jeden z wielu materiałów wsadowych, które mogą podlegać procesowi zgazowania. Qenergy pracuje m.in. nad wykorzystaniem procesu zgazowania biomasy do generowania energii elektrycznej w silnikach gazowych.

Korzyści z zastosowania technologii:

 • Redukcja emisji szkodliwych substancji do atmosfery nawet o 99% – dzięki
  zastąpieniu starych i wysłużonych kotłów węglowych przez nasz układ
  zgazowania, nastąpiła wyraźna redukcja emisji do atmosfery NOX (o 87%),
  SO2 (o 99,99%) i pyłu (o 98%).
 • Zagospodarowanie odpadu w miejscu jego powstawania – większość
  pierza pochodzi z zakładu produkcyjnego, na terenie którego znajduje się
  instalacja.
 • Minimalna ilość popiołów powstających po utylizacji – stanowią one około
  1% masy utylizowanych odpadów.